Blog

Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości – relacja z konferencji

11 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

W siedzibie BCC w Warszawie 28 czerwca odbyła się konferencja „Mentoring i Coaching w Służbie Przedsiębiorczości”, zorganizowana przez Coaching Center. Blisko 70 osób miało okazję uczestniczyć w pierwszej tego typu konferencji w Polsce, dedykowanej w 100% tematyce przedsiębiorczości.
 

Pierwsza część spotkania miała charakter wprowadzający w samą istotę mentoringu i coachingu oraz różnic między nimi – w tym celu Paweł Sopkowski, partner zarządzający Coaching Center przeprowadził krótką, przykładową prezentację coachingu i mentoringu z jednym z uczestników konferencji. Ta symulacja pozwoliła zrozumieć, na czym polega rola zarówno mentora, jak i coacha – podczas gdy mentor dzieli się z klientem doświadczeniem z drogi, którą ma za sobą, coach pełni funkcję katalizatora oczekiwanych przez klienta zmian.

Podczas części coachingowej, rozmówca stopniowo odkrywał w sobie to, co jest dla niego istotne w rozwijaniu jego działalności gospodarczej i co zamierza zrobić. Znajdował rozwiązania i źródła motywacji, aby je zrealizować.

Następnie prowadzący prezentację podał przykłady tematów, jakie poruszane są podczas spotkań mentoringowych. Są to m.in.: Jak będą się sprzedawały produkty/usługi? Skąd będzie pozyskiwany kapitał? Jak ta działalność wpisuje się w konkurencję i fakt, że to warto sprawdzić. Kwestia ewentualnych partnerów biznesowych, np. strategicznych, sprzedażowych, od których można pozyskać np. kapitał, know-how, itd.
 

Kolejnym punktem konferencji było zaproszenie do partnerstwa w programie mentoringowym dla początkujących przedsiębiorców, organizowanym pod auspicjami Fundacji Księcia Walii, Karola – „Youth Business Poland”, którego współorganizatorem jest Coaching Center. Jest to część sieci programów „Prince’s Youth Business International” wspierających przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata. Program YBP pomaga młodym osobom stać się przedsiębiorcami poprzez zapewnienie wsparcia finansowego i opieki mentora. W Polsce program obejmuje swym zasięgiem coraz większą liczbę województw. Składa się on z co najmniej 6 spotkań (trwających 1-2 godziny) z mentorem,
w przeciągu 6 miesięcy. W programie biorą udział osoby, które oprócz umiejętności coachingowych mają również doświadczenie biznesowe. Wsparcie finansowe w postaci niskooprocentowanych pożyczek stanowi dużą pomoc na samym początku drogi, jaką podąża przedsiębiorca. Udział w programie jest praktycznie bezpłatny, wymaga jedynie przekazania jednorazowej darowizny na rzecz fundacji w wysokości 50 zł. Program skierowany jest do przedsiębiorców w wieku 18-35 lat, którzy prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 3 lata lub dopiero zamierzają rozpocząć własny biznes. W przeciągu ostatnich 3 lat ponad 120 osób skorzystało z oferty YBP, a ich liczba stale rośnie.
 

Prezentacja „Dobry coach/mentor to nie wszystko” to studium przypadku zarządzania coachingiem i mentoringiem na przykładzie projektu dla przedsiębiorców zrealizowanego dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pod nazwą „Szkoła Milionerów”.

Głównym celem projektu, w którym zrealizowanych zostało 6000 tys. osobo/godzin coachingu i mentoringu, było przyspieszenie procesu rozwoju przedsiębiorstwa i zmierzenie się z trudnościami temu towarzyszącymi. Grupą docelową tego projektu byli przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie kapitałowe. Każdy z przedsiębiorców miał możliwość stworzenia wizji przedsiębiorstwa i jednocześnie wizji siebie jako przedsiębiorcy; następnie ustalany był plan oraz strategia jego realizacji. Cały ten proces poddawany był bieżącemu monitoringowi. W 2010 roku programem trwającym 6 miesięcy objęto 100 ludzi, którym zaoferowano szereg programów coachinowych i mentoringowych, grupowych i indywidualnych dostosowanych do potrzeb uczestników.

Jednym z czterech filarów CoachWise™ jest rozumienie istoty coachingu – wiąże się to m.in. z kompleksową znajomością coachingu i jego granic metodycznych. W jednym z badań przeprowadzonych przez konsultantów Coaching Center, aż 60% ankietowanych było zdania, iż coaching to nic innego, jak dyscyplinujące spotkania z pracownikami. Dlatego też tak istotne wydaje się zrozumienie korzyści wynikających z coachingu przez tych, którzy z niego korzystają. Jednolita definicja coachingu i dokładne sprecyzowanie tego, czym zajmuje się mentor i coach, ułatwia wzajemną komunikację i zrozumienie. Zatem umiejętności coacha to nie wszystko – istotne jest umiejętne zarządzanie coachingiem.

Kolejna prezentacja pt. „Merytoryczne i finansowe wsparcie początkujących przedsiębiorców w Polsce – obecnie i po 2013 roku” została przedstawiona przez panią Agatę Wieruszewską z Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dzięki prezentacji słuchacze mogli dowiedzieć się o nowej usłudze obejmującej indywidualne doradztwo w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, która zostanie wprowadzona do końca bieżącego roku przez PARP i będzie skierowana do start upów oraz przedsiębiorców w początkowym okresie ich działalności. Asysta będzie obejmować konsultacje na temat profilu planowanej działalności, szans i zagrożeń z nią związanych oraz analizę form i źródeł jej finansowania. Cenną formą pomocy z pewnością okaże się również fachowe doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz dokumentów do rejestracji własnej działalności gospodarczej.

Ostatnim elementem konferencji była dyskusja panelowa „Plusy i minusy mentoringu i coachingu w rozwoju przedsiębiorczości. Finansowanie wsparcia dla przedsiębiorców teraz i w przyszłości” moderowana przez Wiesława Zawadzkiego z udziałem osób, które wniosły niewątpliwie duży wkład w rozwój przedsiębiorczości. Paneliści dzielili się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami i prognozami na temat działalności i przyszłości przedsiębiorców w Polsce.
 

Panelistami byli:

  • Joanna Dąbrowska – ekspert Związku Banków Polskich;
  • Anna Piasecka – coach, członek zarządu ICF Polska;
  • Wojciech Dołkowski – założyciel pierwszej w Polsce sieci aniołów biznesu, prezes PolBAN Business
     Angels Club;
  • Krzysztof Jaszczuk – członek Rady Programowej YBP, członek zarządu SYSCO Polska;
  • Romuald Kępa – mentor, przedstawiciel Coaching Center;
  • Mateusz Sobkowiak – beneficjent programu, początkujący przedsiębiorca;
  • Dariusz Żuk – założyciel największej w Polsce sieci akademickie inkubatory przedsiębiorczości, prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza, prezes Fundacji AIP.

Przedsiębiorcy na początku swej drogi stają przed dylematem, jaki rodzaj pomocy byłby dla nich dostępny, a jednocześnie najbardziej korzystny finansowo. Możliwość zaciągnięcia kredytu, skorzystanie z pomocy aniołów biznesu lub dofinansowania unijnego to narzędzia, których znajomość nie jest jednak wystarczająca do podjęcia ostatecznej decyzji. Niedoprecyzowana wiedza na temat tego, jak użyć owych narzędzi, sprawia, że człowiek staje przed koniecznością weryfikacji swoich oczekiwań i planów z rzeczywistością. Osoby mające pomysł na biznes, z pomocą coacha, precyzują swoją wstępnie zarysowaną ideę. Coach towarzyszy im w uświadomieniu sobie indywidualnych ograniczeń, a także w wykrystalizowaniu  wizji swojego przedsiębiorstwa i siebie jako przedsiębiorcy, a więc oddzieleniu siebie od biznesu, bo są to dwie różne drogi. Rozróżnienie w spostrzeganiu rozwoju przedsiębiorstwa i siebie jako przedsiębiorcy jest bardzo ważnym czynnikiem, na który kładziemy nacisk w programach dla przedsiębiorców. Brak tego rozróżnienia jest często powodem błędów, nieporozumień i klęski pomysłu.
 

Każdy przedsiębiorca równolegle prowadzi dwa procesy: swoje przedsiębiorstwo i stawanie się przedsiębiorcą. Te procesy zazębiają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Posiadają jednak inną dynamikę i odmienne potrzeby. Bardzo często przedsiębiorca, zwłaszcza kiedy rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, myśli: „Ja to firma, a firma to ja”. Trudno wtedy oddzielić swoje aspiracje i potrzeby od celów i potrzeb firmy. Wówczas pojawia się przestrzeń na coaching.
 

Programy dla przedsiębiorców są dwoma programami w jednym – jak dwa płuca. Jedno płuco to przedsiębiorca, drugie to przedsiębiorstwo. Są równoprawne, jednak funkcjonują dość autonomicznie. W związku z tym mentorzy i coachowie przedsiębiorczości mają dwa zadania: rozwijanie przedsiębiorstw w sensie zarządzania, technologii, sprzedaży, marketingu oraz rozwijanie przedsiębiorczości jako zestawu cech, umiejętności w konkretnym Kowalskim.


Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do istnienia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron coachingu i mentoringu biznesowego. Niewątpliwym minusem jest koszt oraz czasochłonność tego procesu, którego nie należy przyspieszać, aby nie zaburzyć jego naturalnego przebiegu. Osiągnięcie pozytywnych efektów skutecznie może utrudnić także dający się zauważyć brak zaufania społecznego do przedsiębiorców w Polsce i rozbudowana sieć formalności urzędowych. Przeprowadzone badania wskazują, że barierą numer jeden, która skutecznie hamuje aktywność młodych ludzi na polu biznesowym, jest brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia. W procesie spotkań z coachem czy mentorem, ze strony samego przedsiębiorcy niezbędna jest nie tylko sama chęć zmiany, ale przede wszystkim umiejętność zaangażowania się w działanie, czyli zdolność do podjęcia aktywnej współpracy.
 

Według panelistów, coaching jest jedyną i niepowtarzalną szansą na dotarcie do personalnych zasobów klienta; nie ma drugiej takiej techniki, która indywidualnie i z logiczną precyzją odkrywa wewnętrzne blokady czy samą wizję. Znaczącą wartością dodaną procesu coachingowego odczuwaną zarówno przez klienta, jak i przez coacha jest specyficzna energia, która skutecznie pobudza do dalszego działania. Niewątpliwą korzyścią mentoringu jest możliwość czerpania wiedzy od autorytetu w danej dziedzinie i korzystanie z jego doświadczenia. Wsparcie jest bowiem kluczowym elementem na drodze początkującego przedsiębiorcy, co zostało mocno podkreślone podczas konferencji.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE:

1. Raport

2. Youth Business Poland

3. Coaching tylko jaki

4. KSU

5. Od Jaskiniowca do Przedsiębiorcy

Konferencja odbyła się w 2013 roku w Warszawie.

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: