Blog

Na skrzydłach motyla

11 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Czy znacie określenie „efekt motyla”? Efekt motyla, to zjawisko polegające na tym, że drobne, pozornie nieważne zdarzenia, mogą poprzez serię pociągających się wzajemnie skutków, wywołać olbrzymie następstwa. Symbolem tych przyczynowych, drobnych zdarzeń jest ruch skrzydeł motyla.

Polecam obejrzenie fizycznej interpretacji tego efektu:  jak 5-cio milimetrowa kostka domino może spowodować powalenie bloku nawet wielkości Empire State Building !!!? Brzmi niesamowicie – to popatrz tutaj – efekt motyla na przykładzie domino.

Coach jak motyl

Na tegorocznym  Coachowisku, miałem okazję wziąć udział w prezentacji Lori Shook (ICF MCC, Dyrektor Programowy CoachWise™), zatytułowanej „Efekt motyla”. Metaforycznym motylem był tutaj Coach, zdarzeniem proces coachingowy, a efektem – zmiany jakie taki proces może wywołać. Seria następujących po sobie skutków, to zmiany, jakie taki proces wywołuje u klienta, pociągające zmiany, jakie to powoduje w jego bliższym i dalszym otoczeniu. 

Piękne efekty takich następstw pracy coacha Lori opisała na przykładzie konkretnych procesów coachingowych, prowadzonych w różnych środowiskach. Od zaciekłych wrogów do towarzyszy niedoli.

Inspirującym i głębokim był opis doświadczeń z pracy w więzieniu. Pracowała tam z więźniami, często kryminalistami.  W większości mieli oni głębokie przekonanie o tym, że znajdują się na marginesie życia i są społecznymi wyrzutkami – „śmieciami”, których społeczeństwo najchętniej by się pozbyło. Dostrzeżenie w nich człowieczeństwa, wartości, niezwykłości czy piękna było dla wielu szokiem. Szokiem i impulsem, który wywoływał głęboką, wewnętrzną zmianę.

Takie coachingi Lori prowadziła również ze strażnikami. Wielu z nich uświadomiło sobie wtedy, że tak naprawdę też są więźniami – systemu, sytuacji, ciężkiej i stresującej pracy, niskich płac. Ta świadomość spowodowała zmianę wzajemnego podejścia strażników i więźniów, wzrost zrozumienia i empatii. Finalnym, długoterminowym efektem takiej pracy było znaczne obniżenie ilości przypadków przemocy w więzieniu. Kolejne efekty to obniżenie poziomu recydywy wśród więźniów, wzrost ich poczucia wartości oraz optymizmu, co do perspektyw życia w przyszłości.

Przestrzeń miłości dla nowego człowieka

Innym, spektakularnym przykładem „efektu motyla” była praca coachingowa wśród położnych w dużym szpitalu. Efektem tej pracy była zmiana nastawienia położnych i więcej spokoju, empatii, wsparcia dla swoich klientek. Z kolei przyszłe matki, poczuły się lepiej zaopiekowane, bezpieczniejsze, bardziej zrelaksowane. To wszystko dało jednym i drugim, nową przestrzeń na przyjście nowego życia w atmosferze większej miłości, akceptacji  i spokoju.  Jakie dalsze efekty, taka przestrzeń miłości może przynieść w życiu rodziny i właśnie przychodzących na świat małych istot ludzkich, możemy się tylko domyślać.

Co wyrośnie z zasianego ziarna?

Reasumując, w opisanych historiach, Lori pokazała, jak coachowie tworzą nową, pozytywną przestrzeń dla idei, dla wartości i dla ludzi. Jak kilka sesji pracy w cztery oczy, może wpływać na zmianę świata. 
Padło pytanie do słuchaczy – w jakich jeszcze środowiskach, coaching może wywierać istotny wpływ, mający duże znaczenie dla całego społeczeństwa? W dyskusji wskazano edukację, służbę zdrowia, biznes, liderów dużych organizacji.

Coachowie! Miejcie świadomość swojego wpływu, budujcie lepsze relacje, twórzcie lepszy świat i z radością obserwujcie, co wyrasta z ziarna, które zasialiście. Nigdy nie wiecie, jaki wielki może być PLON.

Pozdrawiam
Andrzej Cieplak
Trener, coach ICF ACC, mentor, MBA
Coach CoachWise

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: