Tag: andrzej cieplak

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Czy znacie określenie „efekt motyla”? Efekt motyla, to zjawisko polegające na tym, że drobne, pozornie nieważne zdarzenia, mogą poprzez serię pociągających się wzajemnie skutków, wywołać olbrzymie następstwa. Symbolem tych przyczynowych, drobnych zdarzeń jest ruch skrzydeł motyla.

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Jak pisze Don Miguel Ruiz w książce „Cztery umowy”, człowiek jest jedynym stworzeniem, które wielokrotnie płaci za ten sam popełniony błąd. Kto jest tak okrutny, żeby karać nas wielokrotnie?