Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Zespołowość W szeroko pojętym biznesie coraz większą wagę odgrywają umiejętności współpracy. Odgrywają one istotną rolę w zespołach jednorodnych, projektowych, ale coraz częściej zwinnych, zadaniowych, powoływanych ad hoc, bez formalnych struktur. Mają również ogromne znaczenie w sferze prywatnej. Właśnie dlatego warto znać podstawowe informacje na ich temat. Co buduje zespołowość? Jak dobrać metody zwiększania zespołowości? Zespół ds. […]

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Słyszeliście kiedyś o pojęciu facylitacji? Facylitacja wywodzi się z pojęcia facylitacji społecznej. Facylitacja społeczna to zjawisko, które polega na tym, że kiedy pracujemy w grupie i czujemy się obserwowani, pracujemy o wiele efektywniej.  Ma to związek z mechanizmami, jakie zachodzą w grupie, która oddziałuje na jednostkę, poddając ją ocenie. Badania na ten temat były prowadzone […]