Blog

Facylitacja — czym jest i jakie ma znaczenie dla zespołu?

09 wrzesień 2022

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Słyszeliście kiedyś o pojęciu facylitacji? Facylitacja wywodzi się z pojęcia facylitacji społecznej. Facylitacja społeczna to zjawisko, które polega na tym, że kiedy pracujemy w grupie i czujemy się obserwowani, pracujemy o wiele efektywniej. 

Ma to związek z mechanizmami, jakie zachodzą w grupie, która oddziałuje na jednostkę, poddając ją ocenie. Badania na ten temat były prowadzone już na początku XX w. Współcześnie tę wiedzę wykorzystuje się do usprawnienia pracy w zespołach wieloosobowych. 

Facylitacja – usprawnia pracę zespołu

Facylitacja ma ogromne znaczenie dla sprawnej pracy zespołu. Facylitator to osoba, która ma za zadanie pilnować procesu i czuwać nad osiągnięciem celu oraz usprawnić procesu znalezienia jego rozwiązania. Nie musi posiadać kompetencji członka zespołu, bo nie jest to jego rolą. 

Facylitator  wyposaża  poszczególnych członków zespołu w narzędzia, które w konsekwencji pozwalają znaleźć zespołowi skuteczne i efektywne rozwiązania.  Facylitator jest to zatem osoba neutralna, która  na skutek swoich obserwacji i działań zwiększa efektywność danego zespołu. 

Facylitator — jakie musi mieć kompetencje?

Facylitator musi być osobą o rozwiniętych kompetencjach miękkich, mieć odpowiednie przeszkolenie w zarządzaniu zespołem oraz rozwinięte zdolności przywódcze. Ponadto musi mieć też odpowiednie wyczucie, jaką rolę w danym momencie ma przyjąć. 

Obserwacja, analiza i priorytetyzacja danych oraz określenie i wdrożenie działań usprawniających pracę to zadanie facylitatora — każde z tych aspektów wymaga zastosowania innych umiejętności. Stąd też wysokie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów w zakresie facylitacji. 

Facylitacja – coraz powszechniejsza

Z roku na rok rośnie świadomość społeczna na temat skuteczności facylitacji. Warto zamówić zatem tę usługę, zanim skorzysta z niej przedsiębiorstwo lub firma działająca w tej samej branży na rynku. Usprawnienie procesów wewnętrznych to często klucz do sukcesu i zdobycia przewagi nad konkurencją. 

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: