Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Słyszeliście kiedyś o pojęciu facylitacji? Facylitacja wywodzi się z pojęcia facylitacji społecznej. Facylitacja społeczna to zjawisko, które polega na tym, że kiedy pracujemy w grupie i czujemy się obserwowani, pracujemy o wiele efektywniej.  Ma to związek z mechanizmami, jakie zachodzą w grupie, która oddziałuje na jednostkę, poddając ją ocenie. Badania na ten temat były prowadzone […]