Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Mentoring to relacja między dwiema osobami, której celem jest nauka i rozwój mentee. Wydawać by się więc mogło, że to osoba mentorowana jest odbiorcą korzyści z tego procesu: ma możliwość bieżącego przetestowania swoich decyzji, rozwoju kariery, zwiększenia efektywności pracy. Zyskuje z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej dodatkową motywację do rozwoju. A jednak to […]

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

CoachWise™  to całościowa metodyka pozwalająca na prowadzenie skutecznych interakcji o charakterze rozwojowym. Wielowymiarowa, ale jednocześnie na tyle uporządkowana i uniwersalna, aby dawać się zastosować w obszarze przywództwa, facylitacji zmian, wspierania rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego. Jako metoda coachingu opisuje nie tylko strategię działania coacha, ale także kształcenia, doskonalenia i rozwijania zrównoważonego podejścia do praktyki. Istota CoachWise™ w […]