Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Badania wskazują, że głównym powodem korzystania z umiejętności coachingowych przez menedżerów i liderów są: poprawa wyników (56%), oraz rozwoju zawodowego (46%) (badanie: Human Capital Institute i International Coach Federation). Zdecydowana większość menedżerów uczestnicząca w badaniu bezdyskusyjnie zgadzała się również z koniecznością stosowania różnych wariantów coachingu w swojej roli jako wartość wskazując budowanie motywacji, zaangażowania, odpowiedzialności […]

COACHING SKILLS for Leaders

25 kwiecień 2024

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

POTRZEBNE JAK NIGDY DOTĄD: COACHING SKILLS for Leaders Podstawową kwestią jeśli chodzi o coachingowy styl zarządzania jest to, że nie należy go mylić z samym coachingiem. Jest to po prostu jeden ze sposobów zarządzania, koncentrujący się na jednostkach, który menedżer/ka może świadomie wybrać do kierowania zespołem. W coachingowym stylu zarządzania punktem odniesienia jest rozwój pracowników. […]