Blog

Odkodowane – umiejętności, metody, styl i rola Lidera – Coacha

25 kwiecień 2024

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Badania wskazują, że głównym powodem korzystania z umiejętności coachingowych przez menedżerów i liderów są: poprawa wyników (56%), oraz rozwoju zawodowego (46%) (badanie: Human Capital Institute i International Coach Federation).

Zdecydowana większość menedżerów uczestnicząca w badaniu bezdyskusyjnie zgadzała się również z koniecznością stosowania różnych wariantów coachingu w swojej roli jako wartość wskazując budowanie motywacji, zaangażowania, odpowiedzialności za realizację celów, kreatywności, autonomii i decyzyjności, rozwoju zawodowego i osobistego.

Prawie 20-letnie doświadczenie w obszarach rozwoju przywódczego oraz coachingu połączone w spójny, syntetyczny model – CoachWise for Leaders Model™ – formułuje 4 główne wymiary w których liderzy stosują/korzystają z dorobku coachingu:

  • UMIEJĘTNOŚCI – ponad-przeciętna świadomość swojego wpływu w relacji 1:1, biegłość interpersonalna, zadawanie pytań, słuchanie i słyszenie, odzwierciedlanie, wspieranie
  • METODY – sprawdzone modele, techniki, procesy formułowania celów i motywów, analiz sytuacji, tworzenia strategii, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, przechodzenia do działania i uczenia się z niego
  • STYL – wspierające wzmacnianie pracowników i zespołów w samodzielności i autonomiczności: myślenia, planowania, decydowania, współpracy
  • ROLA – lidera-coacha – stymulowanie wewnętrznego rozwoju i wzrostu prowadzącego do skuteczności i poczucia spełnienia w działaniu

Wzajemnie się przenikając i jednocześnie zachowując swoją odrębność, wymiary Modelu tworzą intuicyjną, ergonomiczną mapę ułatwiającą, a czasami wręcz umożliwiającą menedżerom i liderom świadome i efektywne działanie.

Paweł Sopkowski

Skrzystaj z kursu CoachWise:

Coaching Skills for Leaders
23 – 24 maja 2024, godz. 09.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: