Blog

Trzy oblicza coachingu

12 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Artykuł Haliny Guryn, który ukazał się w miesięczniku „Personel i Zarządzanie”. Coaching może mieć różne formy i może służyć rozmaitym celom. Okazuje się też, że i sposób potraktowania tej metody rozwojowej bywa zróżnicowa­ny, w zależności od konkretnych potrzeb organizacji, w której jest stosowany. Warto spojrzeć na trzy konkretne przykłady działań coachów wewnętrznych, a zarazem menedżerów […]