Tag: mentoring w zmianie

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

„Ostatnie dwa lata to trudny czas dla organizacji, które musiały szybko reagować na nieprzewidywalne i nagłe zjawiska. W sytuacji zmiany to właśnie HR jest odpowiedzialny za kształtowanie programów wspierających organizację w kryzysie. Jednym z nich jest mentoring, bo przynosi korzyści każdej ze stron procesu: mentorowi, mentee i firmie, która go wdraża (…).”