Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Po co ludziom coaching i czemu powstała ta książka? • • • Coaching jest po to, byśmy zyskali wiarę w siebie i swoją sprawczość. Jest sposobem na uruchomienie wewnętrznej motywacji i wyzwolenie skuteczności, nie zaś drogą do osiągnięcia szczęścia w życiu. Coaching to metoda składająca się z narzędzi sprawdzonych głównie w sporcie i biznesie, dzięki którym […]