Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Gdy firma zdecyduje o tym, że warto wdrożyć coaching w organizacji (a my wiemy, że tak), inicjowanych jest wiele działań przygotowawczych. Powoływany zostaje zespół roboczy, pozyskuje się liderów opinii. Powstają koncepcje i procedury dotyczące planowanych działań projektowych – definiowany jest cel i zakres projektu, role w procesie, przygotowywana zostaje komunikacja. Na tym wstępnym etapie szczególnie […]