Tag: motywacja

Szef jako motywator

11 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Każdy szef chciałby mieć oddany i zaangażowany zespół. Jak to się dzieje, że w ludziach, na starcie spełniający wszystkie wymagane kryteria, stopniowo stygnie zapał? Dzieje się tak wtedy, gdy przełożony nie dostrzega roli swojego zachowania w budowaniu i podtrzymywaniu motywacji podwładnych. Pracownicy powielają wzorce płynące „z góry”. Co zrobić, by pomóc pracownikom, sobie i firmie? […]