Blog

Kobiety potrzebują coachingu, aby dotrzeć do wysokich stanowisk

29 czerwiec 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Niewłaściwa ścieżka rozwoju kariery zawodowej  jest dla kobiet przeszkodą w zdobywaniu coraz wyższych szczebli na drabinie korporacyjnej – wynika z raportu opublikowanego przez firmę konsultingową McKinsey & Co, zajmującą się doradztwem w zakresie zarządzania.

Raport, poruszający kwestię istnienia barier awansu zawodowego kobiet, opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej w 2011 r. z udziałem 2525 kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem, spośród których 1525 osób było zatrudnionych w dużych firmach, głównie na stanowiskach kierowniczych.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez wiodące przedsiębiorstwa, tylko nieznaczna grupa kobiet na chwilę obecną zajmuje kierownicze stanowiska. Analizując dane ze wszystkich firm z listy Fortune 500 (ranking największych firm na świecie wg przychodów), jedynie 11 kobiet pełniło funkcję dyrektorów naczelnych, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego (15 kobiet dyrektorów w roku 2010). Dla porównania, w 2000 roku ta liczba wynosiła 2, natomiast w 1995 r. jedna kobieta zajmowała stanowisko menedżera wyższego szczebla (według Catalyst, organizacji non-profit przeprowadzającej sondaż). Kobiety stanowią 37%  menedżerów niższego i średniego szczebla oraz 26% vice prezesów i senior menedżerów w firmach z listy Fortune 500.

W ramach badania McKinsey przeanalizowano także firmy z czołowej 200-tki magazynu Fortune pod kątem struktury ich rad nadzorczych. Analiza ta wykazała, że jedynie 15% ich członków to kobiety. Dodatkowo okazało się, że 62% kobiet zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach zajmuje stanowiska, z których nie ma możliwości awansu na stanowisko menedżerskie.

Badanie dowiodło, że firmy nie obserwowały systematycznie kobiet – menedżerów średniego szczebla i nie były w stanie zapewnić programów, które byłyby pomocne w ich rozwoju i pokonaniu następnego szczebla kariery. Brak tego typu wsparcia częściowo tłumaczy, dlaczego aspiracje kobiet obniżają się z biegiem czasu. „Przeszkody stają się nie do pokonania”, zwłaszcza dla matek pracujących – dodaje Joanna Barsh, współautorka raportu.

Wyniki ankiety dowodzą, że kobiece aspiracje ulegają znacznemu obniżeniu w średnim wieku. Około 64% kobiet w wieku 45-54 lat wyraża chęć rozwoju zawodowego, w odróżnieniu od 78% mężczyzn
w tym samym przedziale wiekowym.

Badanie dowodzi, że korporacje powinny inwestować więcej czasu i środków we wsparcie kobiet
w rozwoju kariery, upewniając się, że współpracują z coachem i/lub mentorem. Środowiska biznesowe promujące różnorodność płciową nie mogą ograniczać się jedynie do manifestowania udawanego poparcia dla tej idei – ich zadaniem jest aktywne wspieranie kobiet w dążeniu do celu, jakim jest awans zawodowy.

Coaching staje się zatem pożądanym, a nawet niezbędnym elementem na drodze zawodowej kobiet, które marzą o wyższym stanowisku.


Autor: Joann S. Lublin

Artykuł z The Wall Street Journal Europe, str.27

Photo credit: pexels

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: