Blog

Kompetencje przyszłości – czego potrzebuje świat biznesowy dziś i jutro?

23 czerwiec 2022

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

My, żyjący w 2022 roku, wiemy, jak wielu rzeczy na świecie i w najbliższym otoczeniu można się nie spodziewać. A jednak można je przetrwać, wyjść z nich obronną ręką i jeszcze się przy tym sporo nauczyć… Są rzeczy, na które nie sposób się przygotować, a są i takie – zwłaszcza w życiu zawodowym, na które warto być przygotowanym.

Co charakteryzuje pracownika przyszłości?

Eksperci na całym świecie dokonują prognoz, badań, publikują wskazówki, które mają pomóc zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, przygotować się na przyszłość. Po zapoznaniu się z różnymi źródłami – lekturze książek i raportów, można dojść do wniosku, że nie ma jednego zbioru określanego jako zbiór kompetencji przyszłości.

Pod wpływem nowych technologii, w dobie transformacji cyfrowej zmienią się same firmy, ich sposób pracy (m.in.: platformizacja, automatyzacja), co wpłynie na oczekiwania wobec pracowników. Niektóre profesje zanikną, by zrobić miejsce nowym.

Co warto umieć, wiedzieć? Jakie postawy są poszukiwane w biznesie?

Raport z 2018 r. przygotowany przez DELab UW wskazał trzy grupy takich kompetencji: techniczne, społeczne  i poznawcze. Techniczne – wśród których są kompetencje cyfrowe,  poznawcze – umożliwiające elastyczność w uczeniu się, nabywaniu i przekazywaniu wiedzy oraz społeczne – umożliwiające rozumienie innych i współdziałanie. „Aby poradzić sobie z nowością, zmianą, różnorodnością i niepewnością, jednostki muszą umieć myśleć samodzielnie, a pracować – grupowo” – piszą autorzy. Obserwujemy trend pracy w zespołach bez żadnych barier (narodowościowych, lokalizacyjnych itp.), stąd kompetencje cross culturowe są również wśród tych, które są warte rozumienia.

Najdobitniej doświadczyliśmy tego, podczas pandemii, kiedy pojawiła się konieczność porzucenia starych przekonań i rutyn (chociażby dotyczących prowadzenia spotkań na żywo),  i wypracowania nowych  – facylitowania zdalnych spotkań. Zresztą, skrócenie czasu spotkań, ograniczenie dojazdów na nie i zwiększenie efektywności zebrań – zaliczane są do największych korzyści z pandemii dla świata korporacji.

Jak wspierać siebie i pracowników w otwartości i gotowości na nowe?

Nasze doświadczenia pokazują, że firmy wykorzystują różne narzędzia, m.in.: udostępnienia publikacji, wystąpienia gościnne fachowców od transformacji cyfrowych, spotkania z futurologami.

Innym pomysłem są warsztaty „Kompetencje przyszłości”, które podczas spotkań dla menedżerów i pracowników, pomagają sobie uświadomić, gdzie są w drodze do przyszłości – co już mają, a co warto rozwijać, zwłaszcza pracując w konkretnej branży.

Ogromną wartością w takich warsztatach jest wymiana pomiędzy współpracownikami, poznawanie ekspertów wewnętrznych z innych działów i departamentów oraz określenie, jakimi metodami można konkretne umiejętności rozwijać. Kreatywność, komunikacja i współpraca – nieco „zardzewiałe” po pandemii są odnajdywane, odświeżane podczas przygotowanych zadań i gier.

Baza wiedzy

Joanna Małachowska CoachWise Facylitacja Facylitator Facylitowanie spotkań                Joanna Małachowska
jest menedżerem zespołu ds. klientów korporacyjnych w CoachWise.
Pasjonatka szeroko rozumianego rozwoju, w tym rozwoju z zakresu kompetencji przyszłości.

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: