Blog

WAŻNE: Zmiany w egzaminie akredytacyjnym ICF

Autor: Coaching CoachWise | 13 wrzesień 2022

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Od sierpnia 2022 coachowie ubiegający się o międzynarodowy certyfikat w International Coaching Federation zdają egzamin akredytacyjny w nowej formule. Obowiązuje on również coachów, którzy planują przedłużenie akredytacji na wyższym poziomie.

Egzamin certyfikacyjny składa się z dwóch części – weryfikacji praktycznych umiejętności na podstawie przedstawionych nagrań sesji coachingowych oraz znajomości Kompetencji Coachingowych i Kodeksu Etycznego ICF, sprawdzanych w formie testu online.

Co uległo zmianie?

Zmianom uległa przede wszystkim formuła testu pisemnego – zastąpiła ona dotychczasowy CKA (Coach Knowledge Assessment) i wprowadziła nowe, wyższe standardy weryfikacji i bezpieczeństwa.

Obecnie egzamin testowy dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.
Nie ma jeszcze oficjalnych informacji, kiedy egzamin będzie przetłumaczony na język polski. Osoby zamieszkujące kraję nieanglojęzyczne mogą skorzystać z dodatkowych 60 minut czasu doliczonego do podstawowego czasu egzaminu (180 min).

Dodatkowo zwiększył się koszt przystąpienia do egzaminu akredytacyjnego. Dla członków ICF wynosi on obecnie 375$, a dla osób bez członkostwa 525$.


Jak wyglądają nowe pytania?

Nowy egzamin składa się z 81 pytań sytuacyjnych a każde z nich opisuje jedną coachingową sytuację, do której przypisane są łącznie 4 odpowiedzi. Spośród nich należy wybrać jedną odpowiedź z najlepszym rozwiązaniem opisanego problemu oraz jedną z najgorszym.

Każde z pytań ma tylko jeden poprawny komplet odpowiedzi.

Test należy rozwiązać w ciągu 3 godzin zegarowych. Wyniki otrzymamy od razu po zakończeniu egzaminu. Odpowiedzi oceniane są w skali punktowej – można zdobyć od 200 do maksymalnie 600 punktów. Aby zaliczyć test wymagane jest zdobycie minimum 460 punktów.

Egzamin skupia się na definicji coachingu ICF, Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF.

Przykładowe pytania dostępne są na stronie ICF: Credentialing Exam Content – International Coaching Federation.

Jedno z nich zamieszczamy poniżej:

Przychodzący na sesję klient wydaje się bardzo zestresowany. Gdy coach pyta go, o czym chciałby dziś porozmawiać, klient gorączkowo wymienia tematy: ważnego wydarzenia/eventu, planowanego w jego pracy; dużego, rodzinnego spotkania, oraz opieki nad starzejącymi się rodzicami. Klient wygląda na przytłoczonego a w jego oczach widać łzy. Jak powinien zachować się coach?

Co jest najlepszym działaniem?

  • zapytać klienta czy potrzebuje chwili na uspokojenie przed rozpoczęciem sesji
  • poprosić klienta by powiedział coś więcej na temat swoich rodziców
  • stwierdzić, że klient wymienił trzy główne problemy, z którymi się mierzy i zapytać, który z nich chciałby omówić jako pierwszy
  • poprosić klienta, żeby najpierw opowiedział o ważnym wydarzeniu/evencie, planowanym w jego pracy, ponieważ ten problem wymienił jako pierwszy

Co jest najgorszym działaniem?

  • zapytać klienta czy potrzebuje chwili na uspokojenie przed rozpoczęciem sesji
  • – poprosić klienta by powiedział coś więcej na temat swoich rodziców
  • stwierdzić, że klient wymienił trzy główne problemy, z którymi się mierzy i zapytać który z nich chciałby omówić jako pierwszy
  • poprosić klienta, żeby najpierw opowiedział o ważnym wydarzeniu/evencie, planowanym w jego pracy, ponieważ ten problem wymienił jako pierwszy
Nowy egzamin tylko dla nowych lub wyższych akredytacji

Coachowie, którzy zdobyli akredytację przed wejściem zmian i chcieliby odnowić akredytację na tym samym poziomie nie są zobowiązani do ponownego zdawania testu.

Online i nie tylko

Z pewnością na plus ocenić można możliwość wyboru formy, w jakiej chcemy podejść do egzaminu. Do tej pory było to możliwe jedynie online – taka opcja jest zachowana. Zmieniono natomiast zasady określające w jakich warunkach test ma być wypełniany.

Egzamin odbywa się na platformie OnVue, która umożliwia egzaminatorom podgląd live przez cały czas trwania testu oraz kontrolę pomieszczenia. W celu weryfikacji przed rozpoczęciem testu należy przesłać komisji swoje zdjęcie oraz zdjęcia ukazujące wygląd przestrzeni wokół nas. Celem jest potwierdzenie tożsamości zdającego oraz zapewnienie przejrzystości w stosowaniu zasad etycznych.

Co nowego – od 2 sierpnia ICF daje kandydatom możliwość napisania testu również stacjonarnie, w jednej z placówek ICF. Polski oddział egzaminacyjny ICF znajduje się w Krakowie.

Przygotowanie gwarancją sukcesu

Jak widać zmiany dotyczą wyłącznie formy zdawania części testowej egzaminu. Sam proces akredytacji i jego poszczególne kroki nie uległy zmianie. Ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z obecnie funkcjonującą procedurą, aby akredytacja przebiegła pomyślnie i bez dodatkowych niespodzianek.


Wszystkim podchodzącym do egzaminu życzymy powodzenia!
Zespół CoachWise

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: