Blog

Przełom… w coachingu biznesowym – Podsumowanie 42. CoachWise, 28.02.2023

22 marzec 2023

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

W nadchodzących latach coaching biznesowy stanie się jeszcze ważniejszą częścią biznesu. Programy coachingowe pomagają liderom zwiększyć własną skuteczność, radzenie sobie z trudnościami w zarządzaniu zespołem, co przekłada się na skuteczniejszą współpracę, rozwój kultury organizacyjnej i konkurencyjności na rynku.

Na podstawie analizy trendów CoachWise w 2022 roku wyłoniliśmy:

6 głównych zastosowań menedżerskich programów coachingowych

  1. Wellbeing (work life-balance, stres, zarządzanie emocjami)
  2. Asertywność – Efektywność
  3. Zarządzanie zespołami
  4. Komunikacja, Feedback, Feedforward
  5. Strategia (stworzenie funkcjonalnej struktury, strategia rozwoju działu)
  6. Marka osobista

Zastosowania coachingu – Wellbeing

Widzimy, że jest to narzędzie, którego potencjał ( i efektywność!) zostały zauważone przez biznes, co powoduje, że coraz częściej jest wykorzystywany w rozwoju przywódców. Poszerza się zakres stosowania usług coachingowych i np. w 2022 i jako wiodący cel w celach coachingowych procesów realizowanych przez coachów CoachWise w Polsce i w Europie pojawił się temat Wellbeing. Rozumiemy przez to pracę nad zachowaniem harmonii w życiu osobistym i zawodowym, nauczenie się zarządzania swoimi reakcjami w sytuacjach stresowych, panowania nad emocjami.

Zastosowania coachingu – efektywność, asertywność

Nr 2 coachingów menedżerskich: wzrost efektywności i stosowanie technik asertywnych. Asertywność – to nie tylko odmawianie, jak czasami jest interpretowane, ale również sięganie po pomoc, nazywanie trudnych sytuacji, które uniemożliwiają efektywne działanie – zwłaszcza na bardzo wysokich szczeblach w organizacjach.

Zastosowania coachingu – zarządzanie zespołami

Klasyczna praca coachingowa, zazwyczaj zaczyna się tam, gdzie kończą się szkolenia menedżerskie. „Niby wszystko wiadomo, znam strategie, modele, zasady, ale nie działa w praktyce”. Zidentyfikowanie blokad, praca nad ograniczającymi przekonaniami, wzmocnienie wiary w siebie samego menedżera i własnej sprawczości – to często czynniki, które są dźwignią do zmiany w sposobach zarządzania.

Zastosowania coachingu – Marka osobista

Być może to zaskakujące, ale znacząco rośnie liczba procesów, których celem jest budowanie marki osobistej. Stare porzekadło ludowe „siedź cicho, znajdą cię” nie działa w organizacjach, stąd praca nad budowaniem własnej marki i recognition w organizacjach staje się takie ważne.

Przywództwo Przyszłości

Ważne jest również umiejscowienie coachingu biznesowego jako metody rozwoju przywództwa, zwłaszcza przywództwa przyszłości:
• Nowe, twórczość, kreacja
• Wielowymiarowe zrównoważenie, balans
• Siła, odporność i elastyczność i zwinność
• Budowanie więzi, zaangażowania, plemienności
• Wielowątkowa strategiczność, wyobraźnia, myślenie abstrakcyjne

Gdyby go nie było … coaching biznesowy trzeba by wymyślić

Fakty są takie, że niezależnie od sposobu jego realizacji i metody wdrażania, coaching pozostaje główną metodą stymulowania rozwoju i wzrostu pracowników. Nie ma dziś metody rozwoju skuteczniej odnoszącej się do specyficznych potrzeb pracowników, mających konkretne potrzeby, cele i znajdujących się w określonych warunkach i otoczeniu.

Coaching zewnętrzny, wewnętrzny

Globalny rynek coachingu zewnętrznego szacuje się na 16 mld USD i rynek ten ciągle rośnie. Równolegle to tego ponad połowa średnich i dużych organizacji w UK i USA deklaruje utrzymywanie i korzystanie z zespołów wewnętrznych coachów od ponad 10 lat.

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: