Blog

Obejrzyj wystąpienia z 44. Forum CoachWise „Musimy pogadać”

24 styczeń 2024

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Za nami 44. Forum praktyków HR pn. „Musimy pogadać – rozmowy menedżerskie nie muszą być trudne”, na które zarejestrowało się ponad 300 uczestników. Jako CoachWise Team Kamila Zaleska-Spisacka, Agnieszka Olchawska, Joanna Małachowska, Paweł Sopkowski prowadziliśmy wydarzenie o trudnych i ważnych rozmowach menedżerskich.

Uczestnicy Forum wskazali, że kluczowe 3 tematy na dziś to: rozmowy o efektywności, feedbacku oraz te związane z zarządzaniem zmianą. Dziękujemy Menedżerom: Annie Morzy-Brzosko; Radosławowi Lipińskiemu oraz członkom społeczności HR: Aleksandrze Buk-Otrząsek, Magdzie Legęć, Magdalenie Wróbel oraz Andrzejowi Borczykowi za cenne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów i rozwijania menedżerów i zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi poradami przekazanymi przez nich na poniższych nagraniach.

Forum CoachWise to wydarzenie organizowane od 2013 r. przez CoachWise, HR Razem i „Personel Plus” które ma na celu pokazać doświadczenia, trendy i wyzwania w branży HR z jak najbardziej praktycznej strony. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z 44. Forum i poprzednich edycji.

Perspektywa Menedżerów: „Światło w tunelu rozmów menedżerskich – praktyczne narzędzia”.

🔹Anna Morzy-Brzosko – Head of Blended Learning, Youniversity

🔹Radosław Lipiński – Leader, Roche Informatics

Rozmawiając o perspektywie menedżerów, dotyczących wspólnych rozmów Radosław Lipiński zauważył, że „(…) nie powinniśmy mówić <<porozmawiajmy>>, a <<posłuchajmy się>> oraz , że ważniejsze jest to, jak się słuchamy niż to, co mówimy”. Przed każdą ważną rozmową, jak i rozmowami rocznymi menedżer powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest jego stan emocjonalny, co chce przekazać i osiągnąć. Nie powinien także negować perspektywy rozmówcy, choć istotne jest przekazanie mu rzeczy do zmiany.

Anna Morzy-Brzosko dodała, że „świat popycha nas, by udawać superbohaterów, Żyjemy w epoce superbohaterów, co wpływa na to, że zupełnie niepotrzebnie trochę udajemy czasem ludzi, którymi nie jesteśmy i zapominamy, że każdy z nas potrzebuje wsparcia, niezależnie od tego w jakiej jest roli”. Zaznaczyła też, że nie jest dobrze, gdy w pracy mieszamy role przypisane do innych sytuacji życiowych. Np. gdy próbujemy matkować pracownikom, podczas gdy powinniśmy zachować profesjonalne relacje.

Perspektywa Coacha: Coach, mentor – przewodnik w menedżerskim labiryncie trudnych rozmów

🔹Agnieszka Olchawska – Senior CoachWise Coach i Trener, PCC ICF Coach  

Nawiązując do wypowiedzi przedmówców Agnieszka Olchawska zwróciła uwagę, że nie tylko cel czy tematyka rozmów może stanowić wyzwanie, ale może nim być sam charakter relacji łączących zainteresowane osoby. Podała przy tym przykład jak np. chęć odciążenia pracownicy w trudnej sytuacji życiowej, wynikająca z empatii i całkowicie dobrej intencji przełożonej, może być odbierana negatywnie i źle wpływać na pracownicę, w przypadku której wypełnianie obowiązków, pozwala zachować poczucie kontroli w ciężkich chwilach.
  Perspektywa HR – Panel dyskusyjny prowadzony przez prezesa CoachWise Pawła Sopkowskiego:

Od tradycyjnych do innowacyjnych sposobów przygotowywania i wspierania menedżerów w wyzwaniach komunikacyjnych  

Prowadzący: Paweł Sopkowski – Prezes CoachWise
Eksperci:
🔹Aleksandra Buk-Otrząsek – Senior Expert Talent & Learning ING Bank Śląski
🔹Magdalena Legęć – Senior Executive Human Resources
🔹Magdalena Wróbel – Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Gaz-System
🔹Andrzej Borczyk – Chief People Officer, CCC Group Central & Eastern Europe  

Paweł Sopkowski rozpoczął panel zadając pytanie, jakie rozmowy możemy uznać w praktyce za te „ważne”.   Magdalena Wróbel odpowiedziała, że są rozmowy, których strategiczne znaczenie jest dość naturalne i oczywiste, takie jak np. rozmowa o pracę, ale w tzw. codziennych, z pozoru prozaicznych rozmowach mogą się pojawić jakieś emocje u naszych rozmówców jak lekki sprzeciw, irytacja… które również świadczą o tym, że rozmowa jest ważna i nie można jej lekceważyć. Nic ważnego nie dzieje się w sposób łatwy.  

Magdalena Legęć z kolei zwróciła uwagę na zróżnicowane w komunikacji i odbiorze rozmów. Jedna osoba usłyszy coś powiedzianego w bardzo delikatny sposób i będzie to przeżywać, a inna z kolei potrzebuje usłyszeć coś w szorstkich, żołnierskich słowach, by komunikat do niej trafił. Dlatego warto uzgodnić z pracownikiem to, w jaki sposób dostarczamy feedback.

Aleksandra Buk-Otrząsek zasugerowała, że liderzy firmy powinni mieć stworzoną przez HR platformę do ćwiczenia się w odbywaniu ważnych rozmów – mogłyby być to rozmowy z osobami HR lub też niezależne sesje mentoringowe, aby „nie testować na żywym organizmie”.

Andrzej Borczyk również podkreślił rolę liderów zaznaczając, że „ryba psuje się od głowy”. To oni w istocie nadają ton komunikacji w organizacji. Jeśli będą zaniedbywać feedback lub przekażą go w nieumiejętny sposób, szwankować będzie komunikacja także na innych szczeblach firmy.

HRM Mentoring Grupowy https://www.coachwise.org/hr-mentoring-grupowy/

Akademia Mentoringu CoachWise https://www.coachwise.org/szkolenia/coachwise-mentoring-essentials/

Wdrożenia mentoringu w organizacjach https://www.coachwise.org/programy-zamkniete/

Forum CoachWise to wydarzenie organizowane od 2013 r. przez CoachWise, HR Razem i „Personel Plus” które ma na celu pokazać doświadczenia, trendy i wyzwania w branży HR z jak najbardziej praktycznej strony. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z 44. Forum i poprzednich edycji.

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: