Blog

Jak przeprowadzić rozmowę o rozwoju z pracownikiem?

19 lipiec 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Wiele mówi się w ostatnim czasie o nowoczesnym przywództwie i wyzwaniach stojących przed liderami oraz HRowcami. Szybki rozwój technologiczny, zmieniający się rynek pracy, zespoły wielopokoleniowe i wielokulturowe, pracownicy oczekujący większej autonomii i poczucia sensu wykonywanej pracy – to tylko nieliczne elementy rzeczywistości, w której nie sprawdza się dawny model zarządzania, a zwłaszcza mikrozarządzania.

Zadaniem liderów staje się prowadzenie zespołów do sukcesu poprzez spersonalizowane wsparcie i budowanie kultury ciągłego doskonalenia – rozwoju. Ważne narzędzia w tym przywództwie – to MĄDRE rozmowy: rozwojowe, coachingowe, mentoringowe wspierające partnerski dialog, pobudzające inicjatywę i samodzielność w działaniu i odpowiedzialność. 

Tymczasem dyrektorzy, menedżerowie często bronią się przed prowadzeniem rozmów rozwojowych, najczęściej zasłaniają się brakiem czasu, nadmiarem obowiązków biznesowych, obawą przed niemożnością zaspokojenia potrzeb rozwojowych pracowników („nie ma awansów”), brakiem narzędzi („nie mam budżetu na szkolenia”), brakiem własnych umiejętności. 

Często bodźcem do rozpoczęcia rozmów o rozwoju pracownika staje się „wyższa konieczność”, np.:

  • rotacja w zespole i niemożność efektywnego działania biznesowego (brak perspektyw rozwojowych i niezrozumienie potrzeb pracownika to częsty powód zmiany pracy),
  • wdrożenie centralnych planów kompetencji Learning Agility – zwinności w uczeniu,
  • wdrażanie programu Kompetencji przyszłości, przygotowującego do bycia nowoczesnym menedżerem i pracownikiem,
  • wdrożeniu programów IPR – Indywidualnych Planów Rozwojowych, np. po wynikach badań (np. badaniu 360, badaniach zaangażowania).

W podobnych programach wspieramy naszych Klientów budując rozwiązania rozwojowe uwzględniające Model 70-20-10 (warsztaty – wdrożenia – superwizje – konsultacje- pigułki wiedzy). Efekty współpracy są zdumiewające! Wzrasta wzajemne zrozumienie w zespołach, zaangażowanie pracowników i samych menedżerów, a co za tym idzie – komfort i jakość pracy. A niektórzy mówią, że nawet poprawia im się wzajemne zrozumienie i klimat w rodzinie 

Największe odkrycia menedżerów to:
• Wzrost samoświadomości menedżerów, uświadomienie sobie własnego wpływu na poczucie rozwoju pracowników bądź jego braku, co uruchamia wolę działania
• Umiejętność stawiania i monitorowania realizacji mierzalnych celów rozwojowych (cel: „chciałbym, żebyś lepiej współpracował” – nie działa)
• Umiejętność prowadzenia mądrych rozmów z wykorzystaniem słuchania wielopoziomowego, zadawania pytań do człowieka, uważności i odzwierciedlania. A to robi różnicę!
• Umiejętność korzystania z różnych narzędzi rozwojowych, poszerzenie perspektyw, co jest możliwe i w zasięgu ręki menedżera– dzięki pracy z Kartami rozwoju CoachWise.

Karty rozwoju CoachWise
Karty rozwoju CoachWise 70-20-10
Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: