Blog

Akredytacja programów szkoleniowych na poziomie ACTP według ICF – wywiad z Georgem Rogers’em

12 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Czy warto dziś ubiegać się o akredytację? Czy w obecnych czasach, kiedy coaching jest coraz bardziej znany, popularny i potrzebny, a na rynku wciąż przybywa nowych coachów, jest ona potrzebna, czy wręcz niezbędna? Co decyduje o jakości programu i jak odnaleźć się w tym gąszczu informacji? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w poniższym wywiadzie.

Wywiad z Georgem Rogers’em – Director of Credentialing and Program Accreditation w International Coach Federation

Ewa Polak, Coaching Center:  Jakie cele stawia sobie International Coach Federation?
 

George Rogers, ICF:  Naszym głównym celem jest upewnienie się, że programy szkoleniowe dostarczają wiedzy  zgodnej z definicją coachingu głoszoną przez ICF oraz z jego kodeksem etycznym. Zdarza się, że niektóre programy, które akredytujemy  zawierają  własne określenie coachingu i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że rozumienie jego istoty jest zgodne ze standardami ICF. Zwracamy oczywiście uwagę nie tylko na przekaz programu, ale również na jego zawartość . Wiedząc, co potrzebne jest w procesie rozwoju umiejętności coachingowych, zwracamy uwagę, czy  programy dostarczają praktykę, informację zwrotną, interakcję z trenerem, a nie tylko teorię książkową. Podsumowując, najważniejszym celem ICF jest zgodność przekazu z naszymi standardami i weryfikacja zawartości szkoleń. Nie ingerujemy w biznesowy aspekt szkoleń. Nie sprawdzamy ich cen ani ich nie wytyczamy. Mamy zaufanie do placówek, które oferują programy akredytowane przez ICF. Jednakże gdyby zdarzyło się nam otrzymać skargi lub zażalenia w tej sprawie, to na pewno podjęlibyśmy niezbędne działania.    
 

E.P: Co w praktyce oznacza akredytacja szkoleń w ICF?
 

G.R:  Z punktu widzenia osób zainteresowanych pracą w coachingu, akredytacja ICF stanowi przede wszystkim korzyść biznesową, ponieważ jest potwierdzeniem jakości kształcenia i zgodności treści programów ze sprawdzonymi standardami edukacyjnymi. Ponadto  szkolenia akredytowane na najwyższym poziomie – ACTP  – oferują możliwość otrzymania pełnego wykształcenia zawodowego –  od podstaw aż do akredytacji. Jest to szczególnie istotne dla ludzi nie posiadających doświadczenia w coachingu, którzy nie mają jasnego wyobrażenia o tym, jak ich droga rozwojowa powinna wyglądać.
 

E.P: Wspomniałeś o najwyższym stopniu akredytacji, jakie w takim razie są rodzaje akredytacji programów szkoleniowych?
 

G.R: W ICF posiadamy 3 poziomy akredytacji programów: ACTP, ACSTH oraz CCE. Ten wymieniony najwyższy poziom akredytacji – ACTP (Accredited Coach Training Programs) jest ścieżką, która umożliwia coachom osiągniecie standardów akredytacji na poziomie ACC oraz PCC bezpośrednio w ośrodku szkoleniowym. Programy ACTP oferują minimum 125 godzin edukacji coachingowej, są zgodne ze standardami ICF, Kodeksem Etycznym ICF oraz wszystkimi podstawowymi kompetencjami ICF. Zdając egzamin kończący program ACTP jego absolwent ma prawo do otrzymania naszej akredytacji – oczywiście przy spełnieniu dodatkowych warunków, których nie jest w stanie „zrobić” za przyszłego coacha szkoła, jak na przykład przeprowadzenie określonej ilości sesji cochingowych. Dzieje się tak dlatego, że wymagania dla tego poziomu akredytacji są skonstruowane w sposób dający nam pewność, że uczestnicy programu otrzymali ze strony szkoły wszystko, co jest potrzebne, aby profesjonalnie prowadzić coaching, a egzamin weryfikuje umiejętności praktyczne zgodnie z naszymi standardami.  ICF zalicza ten egzamin jako równoważny z egzaminem ICF na poziomie PCC, a to, jaką akredytację otrzymuje absolwent egzaminu ACTP, zależy od ilości godzin praktyki coachingowej., jaką ma na swoim koncie. Proszę jednak zrozumieć ze tylko ICF ma prawo nadawania akredytacji ACC, PCC, MCC – nawet absolwenci akredytowanych programów musza złożyć aplikacje w ICF tzw. „droga ACTP” ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) to programy,  które oferują minimum 30 godzin edukacji coachingowej, są zgodne ze standardami ICF, Kodeksem Etycznym ICF oraz wszystkimi podstawowymi kompetencjami ICF.  Programy ACSTH nie kończą się egzaminem. Osoby, które ukończyły program ACSTH,  mogą również ubiegać się o akredytację ACC lub PCC ścieżką Portfolio, co oznacza że muszą sami dostarczyć komplet dokumentów  do ICF i spełnić wszystkie wymagane warunki CCE (Continuing Coach Education) to programy dla osób chcących dalej rozwijać swoje umiejętności , które dają możliwość zebrania  godzin edukacyjnych niezbędnych do odnowienia akredytacji  ICF. . Oczywiście zawartość programów jest również weryfikowana pod kątem ich zgodności  ze standardami, Kodeksem Etycznym oraz podstawowymi kompetencjami ICF
 

E.P: Jak wygląda proces akredytacji programów szkoleniowych?
 

G.R: Dla ACTP I ACSTH procesy aplikacyjne są bardzo rozbudowane, a  zakres wymaganych dokumentacji jest szeroki. Szkoły muszą dostarczyć pełen opis poszczególnych zajęć, informacje dotyczące kwalifikacji trenerów i superwizorów oraz nagrania obserwowanych sesji coachingowych (superwizji). Dodatkowo, przy ubieganiu się o akredytację ACTP,  szkoła musi zapewnić posiadanie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, która będzie zarządzać całym procesem. Wymagana jest również szczegółowa dokumentacja przebiegu planowanego egzaminu kończącego ścieżkę ACTP. Wszystkie te elementy poddajemy dokładnej weryfikacji, analizując treści programowe, nagrania, a także sposób przekazywania wiedzy i nabywania doświadczenia.  Za bardzo ważne uważamy bowiem,  aby w trakcie szkoleń uczeń nabrał swobody w stosowaniu umiejętności i narzędzi. Ponadto szkolenie powinno umożliwić każdemu uczestnikowi określoną ilość tzw. Mentor Coachingu – czyli otrzymania indywidualnej informacji zwrotnej od doświadczonego superwizora / mentora na podstawie obserwacji prowadzonego coachingu. Ostatnim, ważnym zagadnieniem jest proces egzaminacyjny. Szkoła musi udowodnić, że jest w stanie egzaminować uczniów na poziomie PCC. 
 

E.P: A co dla potencjalnego studenta oznacza „rozwój ścieżką ACTP”?
 

G.R: Ścieżka ACTP umożliwia proces kształcenia w jednym ośrodku szkoleniowym od pierwszego kroku aż do egzaminu i uzyskania akredytacji na poziome ACC lub PCC. Raz jeszcze podkreślam, ze  ACC lub PCC mogą być nadawane wyłącznie przesz ICF. Proces ten musi trwać i właśnie dlatego programy te są zwykle podzielone na kilka oddzielnych etapów, niemniej jednak możliwość odbycia pełnego kształcenia w jednym miejscu, wg spójnej metodyki, w jednej placówce, w której kolejne kursy stanowią kontynuację poprzednich, jest wyraźną korzyścią.  No i akredytacja ACTP jest gwarancją jakości poprzez szczegółową weryfikację programu i procesu kształcenia. 
 

E:P: Jaka jest korzyść dla absolwentów programów ścieżką ACTP?
 

G.R:  Decyzja o rozwoju ścieżką ACTP oznacza zatem decyzję o przystąpieniu do zweryfikowanego i kompletnego programu rozwojowego. dostarczającego wiedzy i praktyki, który zakończony jest egzaminem praktycznym uznawanym przez ICF. To bardzo ułatwia uzyskanie akredytacji – zamiast zbierania pełnej dokumentacji dotyczącej odbytej edukacji, wystarczy przedstawienie dyplomu zdanego egzaminu.  Pamiętajmy oczywiście, że oprócz samego dyplomu trzeba jeszcze spełnić kilka wymagań, m.in. przedstawić rejestr przeprowadzonych godzin coachingowych – no ale tego za nas nie zrobi żadna szkoła.
 

E.P: Czy można zostać akredytowanym coachem ICF, nie będąc uczestnikiem szkolenia akredytowanego ścieżką ACTP?
 

G.R: Tak, poprzez metodę Portfolio w ramach programu ACSTH. Co więcej, rozpatrujemy także przypadki osób, które ukończyły szkolenia nieakredytowane w przez ICF. W tej sytuacji zadaniem aplikującego jest skompletowanie  we własnym zakresie pełnej dokumentacji, , która udowodni, że odbyte szkolenia były rzeczywiście programem specyficznie coachingowym. Jednakże w USA ludzie zazwyczaj wybierają kursy akredytowane przez ICF, ponieważ gwarantują one jakość, kompletność i zgodność ze standardami.
 

E.P: Czy jest coś, co chciałbyś dodać od siebie…?
 

G.R:Niezwykle cieszy mnie nieustanny rozwój coachingu oraz nowe wyzwania, które przed nami stają. Powstaje coraz więcej placówek ubiegających się o akredytację ICF. Napływa do nas mnóstwo programów do zaakceptowania, wobec czego mamy pełne ręce pracy. Wraz z upływem lat wyzwaniem staje się jest także  weryfikacja , czy akredytowane przez nas programy są rzeczywiście przeprowadzane w takiej samej formie, w jakiej pierwotnie je zgłoszono. Na świecie jest ok. 60 programów akredytowanych jako ACTP, duża ich część powstała w Stanach, ale wciąż rośnie liczba oferowanych poza Ameryką Północną i to jest doskonała wiadomość.
 

E.P: Dziękuję bardzo.

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: