Wydarzenia

07

październik

2021

Webinarium: Jakie kompetencje wspierają HR w budowaniu dialogu i porozumienia z biznesem?

Dodany przez: b.predkopowicz@coachwise.org

Dynamiczny rozwój gospodarczy przekłada się na zmiany na rynku pracy, a co za tym idzie, ogromne oczekiwania wobec HR-u. Narastająca rywalizacja o pracowników w kontekście najniższego od lat bezrobocia, problemy z komunikacją i zaangażowaniem w pracę czterech pokoleń pracowników, wielokulturowość, nowy model organizacji pracy.
To tylko niektóre wyzwania z jakimi zmaga się obecnie HR.

Partnerstwo i dialog z biznesem są niezbędne w rozwijaniu efektywnej współpracy. Kluczowe w tym jest zbudowanie własnej wiarygodność HR w kontakcie z pracownikami, umiejętność porozumiewania się tym samym językiem, właściwe reagowanie na potrzeby i oczekiwania, reprezentowanie interesów i wyrażanie opinii.

Od czego zatem zacząć? Jak świadomie wywierać wpływ i budować autorytet HR w rozmowie z biznesem?

Zapraszamy na serię webinariów, podczas których będziemy mówić o bieżących oczekiwaniach pracowników vs oczekiwania i potrzeby organizacji oraz o kompetencjach niezbędnych w budowaniu partnerstwa i dialogu HR z biznesem.


KTO SKORZYSTA NAJWIĘCEJ z udziału w webinarium?

  • HR Business Partnerzy
  • przedstawiciele Działów HR, Learning & Development
  • menedżerowie zarządzający ludźmi bezpośrednio, macierzowo

Czego się dowiesz podczas WEBINARIUM #2 ?

Temat: Oczekiwania pracowników vs oczekiwania pracodawców – jakie kompetencje wspierają HR w budowaniu dialogu?

  • Dynamiczne zmiany rynku pracy – czego wymagają od HRowców i pracowników?
  • Różni Interesariusze – różne potrzeby i oczekiwania
  • Polaryzacja postaw pracowników – jak szukać odpowiedzi na rożne potrzeby?
  • Budowanie dialogu – jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości nie tylko liderów.

Zobacz nagranie WEBINARIUM #1 ?

Temat: Partnerstwo HR w rozmowie z biznesem. Jakie umiejętności i narzędzia wspierają HR we współpracy z Menedżerami, Pracownikami, Talentami.

  • W jakim kierunku zmienia się rola HR – z czego wynikają zmiany i potrzeba transformacji?
  • Jaką wartość daje Model CoachWise™ w budowaniu partnerstwa – wielowymiarowa podstawa.
  • Które kompetencje komunikacyjne HRowca są kluczowe w rozmowie z różnymi interesariuszami.

PROWADZĄCY:

                                                                                                                    Renata Grelewicz
Menedżer HR, Trener i Psycholog Biznesu, Coach PCC ICF
Posiada 15 letnie doświadczenie biznesowe w branży finansowej i informatycznej, w tym 10 lat na stanowiskach menadżerskich była odpowiedzialna za kreowanie polityki personalnej i wdrażanie narzędzi i procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzyła i wdrażała procesy HR i administracji personalnej od podstaw. Min. zainicjowała i zaimplementowała model zarządzania przez cele dla kadry zarządzającej (MBO) w powiązaniu z systemem motywacyjnym, zbudowała kilka programów rozwojowych dla talentów, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla opartych na wskaźnikach biznesowych.
Autorka licznych inicjatyw i programów wspierających budowę kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą. Kilkakrotnie uzyskała tytuł Inwestora w Kapitał Ludzki, Solidnego Pracodawcy, Firmy Fair Play.

Prywatnie pasjonatka wypraw wysokogórskich. Absolwentka Akademii Coachingu CoachWise™.
                                                                                                           Jagoda Inglik
Executive Coach CoachWise, MCC ICF, Trener i Konsultant Biznesu
Od ponad 10 lat, pracując w roli coacha i mentora, wspiera w rozwoju zarówno ludzi biznesu (pracuje z członkami zarządów, wyższą kadrą zarządzającą i właścicielską, zespołami zarządzającymi), jak i ludzi sztuki, liderów zawodowych i społecznych. Rrowadzi programy rozwojowe dla liderów i zespołów. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu Wewnętrznych Programów Mentoringowych. Jest członkiem zespołu merytorycznego programu HR Mentoring Grupowy CoachWise™, Programu Mentoringowego PMI Chapter Poland.           

Serdecznie zapraszamy,
Zespół CoachWise