Wydarzenia

05 - 06

luty

2024

Coachwise - wydarzenia

05 – 06 lutego 2024

13 - 13

luty

2024

Coachwise - wydarzenia

👉 Szkolenie online: 13 – 15 marca 2024

Umiejętność przeprowadzania pracowników lub klientów przez zmianę zawodową będzie jedną z kluczowych kompetencji Coachów i Mentorów, a także HRowców i Menedżerów.

Naucz się stosować coaching i inne narzędzia w pracy z klientem w obszarze zmiany zawodowej: przechodzenia przez proces zmiany, poszukiwania nowych możliwości, pracy na mocnych stronach, umiejętnościach, talentach…

14 - 14

luty

2024

Coachwise - wydarzenia

Zobacz nagranie webinarium, dowiesz się:
👉 Czym jest facylitacja i skąd jej rosnąca popularność?
👉 Kiedy i po co? – zastosowanie facylitacji w roli menedżera, HRowca, Team Lidera, 👉 FOCUS QUESTIONS – jak doprecyzować cel i rezultat spotkania? 👉
Umiejętności i NARZĘDZIA wzmacniające budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności za wynik spotkania?

22 - 23

luty

2024

Coachwise - wydarzenia

22 – 23 lutego 2024, godz. 9.00 – 17.00