Test formularza

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się
  z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.

  szkolenie i termin

  dane płatnika

  adres do korespondecji (opcjonalnie)

  Warunki uczestnictwa w szkoleniu: Po wpłynięciu Formularza Zgłoszenia w ciągu 24 godzin następuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz zawarcie umowy z firmą CoachWise S.A. Osoby fizyczne zobowiązane są do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Organizacje delegujące pracowników na szkolenie zobowiązane są do dokonania płatności za szkolenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez CoachWise S.A. po realizacji usługi. Nr konta bankowego CoachWise S.A., na które należy dokonywać płatności: Santander Bank 14 1910 1048 2787 0368 9484 0001 Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia środków na konto lub 7 dni od realizacji usługi. Warunki ukończenia programu CoachWise™ Facilitation ESSENTIALS: Edycja realizowana online: uczestniczenie w przynajmniej 11,5 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych). Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w przynajmniej 11 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13 godzin szkoleniowych). Ponad dwugodzinna nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z koniecznością powtórzenia programu. Rezerwacja miejsca w kolejnej edycji szkolenia możliwa jest w przypadku wolnych miejsc, po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 zł netto. Odwołanie udziału w szkoleniu: Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo. Możliwe jest zgłoszenie udziału w zastępstwie innej osoby w ramach zawartej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 PLN netto. Warunki odwołania szkolenia CoachWise S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego programu lub (w przypadkach losowych) zmiany prowadzących. W przypadku odwołania szkolenia CoachWise S.A. zwróci całość uprzednio wniesionych opłat.
  Oświadczam, iż rozumiem i akceptuję powyższe warunki udziału w szkoleniu oraz upoważniam CoachWise S.A. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. . Dowiedz się więcej.