IV Filary CoachWise™

Model zarządzania coachingiem i mentoringiem w organizacji

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele programu

Celem programu jest przygotowanie uczestników do efektywnego wdrożenia coachingu i/lub mentoringu jako narzędzi wspomagających rozwój pracowników oraz procesy zmian w organizacjach. Bazując na metodyce CoachWise™ oraz na wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu coachingiem i mentoringiem, zapraszamy do zapoznania się z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

Program skierowany do praktyków – ekspertów wdrażających lub przygotowujących się do wdrożenia rozwiązań coachingowych i mentoringowych w organizacji:

  • Managerów i specjalistów HR,
  • Liderów zespołów i projektów,
  • Konsultantów
Świadomość ograniczeń i barier dla rozwiązań coachingowych/mentoringowych
Nabycie umiejętności tworzenia optymalnego środowiska funkcjonowania coachingu/ mentoringu jako narzędzia systemowego
Zdobycie umiejętności rozpoznawania potrzeb i projektowania adekwatnych rozwiązań –programów coachingowych/mentoringowych zorientowanych na konkretne potrzeby
Umiejętność zarządzania jakością: wybór i selekcja coachów/mentorów, monitorowanie przebiegu procesów coachingowych/mentoringowych, ewaluacja coachingu/mentoringu
Lepsze przygotowanie osób zarządzających coachingiem/mentoringiem do reagowania na rzeczywiste potrzeby organizacji
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa

Zbudowanie świadomości zagrożeń związanych z nieprawidłowym wdrożeniem i zarządzaniem rozwiązaniami rozwojowymi – wiedzy o konieczności budowania wsparcia w organizacji
Poznanie warunków sukcesu wdrożenia coachingu/mentoringu w organizacji
Określenie ryzyk przy wdrażaniu coachingu/mentoringu oraz metod minimalizacji i eliminacji zagrożeń
Poznanie narzędzi wspomagających wdrażanie i zarządzanie coachingiem/mentoringiem
Możliwość wystandaryzowania metody pracy coachingowej/mentoringowej w ramach jednej organizacji

Elementy programu

Warsztat główny

1,5 dniowy warsztat realizowany w małych grupach – do 10 osób

Warsztat zdalny

1 godzinny webinar

Rozumienie istoty coachingu / mentoringu

Budowanie i projektowanie programów coachingowych / mentoringowych

Integrowanie coachingu / mentoringu z procesami zarządzania (HR i biznesowymi)

Zarządzanie coachingiem / mentoringiem w organizacji

Program oparty jest na koncepcji IV Filarów CoachWise™ - kluczowych obszarów zarządzania coachingiem i mentoringiem w organizacjach

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat CoachWise™

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w 11,5 godzinach szkolenia. Zainteresowani mają możliwość kontynuacji rozwoju i pogłębienia wiedzy poprzez indywidualne konsultacje i udział w innych programach szkoleniowych CoachWIse™.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Dofinansowanie szkoleń

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena za uczestnictwo w programie wynosi netto 1 890 PLN (brutto 2 324,70 PLN)

Specjalne oferty przy zgłoszeniach grupowych:

  • przy zgłoszeniu 2 osób                    – cena programu netto 1 750 PLN
  • przy zgłoszeniu 3 osób                    – cena programu netto 1 650 PLN
  • przy zgłoszeniu 4 i więcej osób      – cena programu netto 1 600 PLN

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Specjalna oferta przy zgłoszeniu na więcej niż 21 dni przed kursem – zniżka 5% od ceny programu.

Większa dostępność dla członków organizacji zawodowych
Specjalne warunki uczestnictwa dla członków  ICF, PSZK, PIFS, Izby Coachingu.