Blog

„Jak zbudować skuteczny program upskillingowy?”według Susan R. Vroman i Tiffany Danko, Harvard Business Review

08 maj 2023

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Artykuł wyjaśnia, jak firmy mogą stworzyć skuteczny program doskonalenia umiejętności, aby zapewnić swoim pracownikom niezbędne umiejętności do odniesienia sukcesu w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Autorzy proponują cztery kluczowe kroki:

 1. Określenie potrzeb związanych z doskonaleniem umiejętności
  Firmy powinny zidentyfikować kluczowe umiejętności i kompetencje, których potrzebują ich pracownicy, aby odnieść sukces w przyszłości. Wymaga to dokładnej analizy strategicznych priorytetów firmy oraz zrozumienia trendów w branży i umiejętności, które są najbardziej poszukiwane.
 2. Opracowanie spersonalizowanego programu szkoleniowego
  Po zidentyfikowaniu potrzeb związanych z doskonaleniem umiejętności, firma może opracować spersonalizowany program szkoleniowy, który będzie odpowiadał tym potrzebom. Autorzy artykułu zalecają stworzenie połączenia szkoleń online i stacjonarnych, które są dostosowane do potrzeb każdej grupy pracowników.
 3. Wspieranie kultury uczenia się
  Aby zapewnić sukces programu doskonalenia umiejętności, firmy muszą stworzyć kulturę, która ceni naukę i rozwój. Wymaga to zaangażowania kierownictwa, motywacji dla pracowników, którzy biorą udział w programie, oraz zobowiązania do ciągłego uczenia się.
 4. Pomiar i ocena skuteczności programu
  Firmy powinny regularnie oceniać skuteczność swojego programu doskonalenia umiejętności, aby upewnić się, że spełnia on potrzeby zarówno pracowników, jak i firmy. Autorzy artykułu sugerują wykorzystanie mieszanki wskaźników jakościowych i ilościowych, takich jak ankiety pracownicze i metryki wydajności, aby ocenić wpływ programu.

Artykuł podkreśla również znaczenie doskonalenia umiejętności w dzisiejszym środowisku biznesowym i przedstawia przykłady skutecznych programów doskonalenia umiejętności w firmach takich jak AT&T i Amazon. Ogólnie autorzy podkreślają, że budowanie skutecznego programu doskonalenia umiejętności wymaga przemyślanego, strategicznego podejścia, które jest dostosowane do konkretnych potrzeb każdej organizacji.

Źródło:

„How to Build a Successful Upskilling Program” by Susan R. Vroman and Tiffany Danko, Harvard Business Review https://hbr.org/2022/01/how-to-build-a-successful-upskilling-program

Autor streszczenia: Chat GPT

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: