Centrum Edukacyjne Facilitationtm

Facylitacja jest jedną z metod wspierania pracy zespołu na rzecz realizacji określonego celu.

Proces facylitacji jest oddziaływaniem na grupę, które pomoże osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym czasie i z najpełniejszym wykorzystaniem potencjału uczestników spotkania.

Czym jest facylitacja?

 

„To proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

 

  • pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,
  • wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,
  • podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.”

– Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator

Umiejętności facylitacji są dziś coraz bardziej cenione w organizacjach dążących do usprawnienia interakcji grupowych, przede wszystkim różnego rodzaju spotkań. Ważnym jest, by budować i utrzymywać zaangażowanie wszystkich uczestników w dyskusję i podjętą decyzję oraz efektywnie uzgadniać zadania, które są potem realizowane. Facylitacją interesują się menedżerowie zespołów lub projektów, trenerzy wewnętrzni, scrum masterzy i inne osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności efektywnej pracy z grupą lub zespołem.

Kim jest facylitator?

Słowo facylitacja z łac. „facilitare” oznacza ułatwianie. Facylitator pracuje z grupą ludzi, aby pomóc im posunąć się krok do przodu w efektywnej dyskusji, w podjęciu decyzji, budowaniu konsensusu, rozwiązaniu spornej kwestii, planowaniu działań.

Cechy charakteryzujące rolę facylitatora

Rola facylitatora rożni się od roli eksperta, trenera, mentora, a nawet coacha. Jest najbardziej „transparentną” z ról. Facylitator nie opowiada się po żadnej ze stron, powstrzymuje się od oceny i wyrażania opinii, nie faworyzuje i nie pomija członków grupy. Nie jest adwokatem konkretnego stanowiska, ani nie podejmuje za grupę wyboru rozwiązania,

  • pilnuje procesu i czuwa nad tym, by cel spotkania (np. wypracowanie rozwiązania) został osiągnięty. Pozostawia jednak grupie kontrolę nad zawartością dyskusji, nie angażuje się w jej szczegółowe treści. Facylitatorzy zwykle pozyskują informację od uczestników/grupy, tworząc ramy i proces, w którym grupy projektują własne rozwiązania,
  • koncentruje się na harmonijnej pracy grupy, celu (ustalonym wcześniej pożądanym rezultacie spotkania) i na procesie facylitacji (umiejętnym zastosowaniu odpowiednich narzędzi i technik).

Techniki i narzędzia to nie wszystko. Aby umiejętnie wspierać grupę, facylitator potrzebuje wiedzy np. o dynamice grupy, modelach komunikacji, teoriach uczenia się i myślenia. Potrzebuje też umiejętności np. uważnej obserwacji i doboru adekwatnej interwencji, ale nade wszystko odpowiedniej postawy: m.in. świadomości swojej roli, emocjonalnej spójności, uważności na to co dzieje się w grupie, otwartości i neutralności.

Facylitację wykorzystujemy do:
  • tworzenia strategii,
  • generowania rozwiązań, twórczego myślenia,
  • dzielenia się dobrymi praktykami w zespole,
  • zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu,
  • rozwiązywania problemów, sytuacji konfliktowych.

 

Co nas wyróżnia?

 

Metodyka CoachWise FacilitationTM

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych. Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów coachingowych oraz systemowego wdrażania coachingu w organizacjach poprzez integrowanie go z procesami biznesowymi.

 

Metodyka CoachWise Facilitation™ opracowana została w oparciu o standardy edukacyjne i etyczne International Association of Facilitators (IAF). Programy szkoleniowe prowadzone są w reżimach kształcenia zawodowego – przygotowują do pełnienia roli profesjonalnego facylitatora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

 

 

facylitacja - doświadczenie edukacyjne

Doświadczenie edukacyjne

Wieloletnie doświadczenie w rozwoju umiejętności facylitacyjnych w ramach otwartych i zamkniętych warsztatów szkoleniowych
facylitacja - sprawdzona metodyka

Sprawdzona metodyka

Metodyka zaprojektowana z myślą o skutecznym zarządzaniu projektami
i procesami
skuteczna facylitacją różnego typu spotkań

Know - How

Praktyczna wiedza i umiejętności potwierdzone skuteczną facylitacją różnego typu spotkań dla organizacji
Usługi facylitacji

Usługi facylitacji

Doświadczenie w prowadzeniu sesji facylitacyjnych dla zespołów na wszystkich szczeblach zarządzania
Międzynarodowy zespół trenerów i facylitatorów

Certyfikowany Zespół Merytoryczny

Międzynarodowy zespół trenerów i facylitatorów CoachWise™
Facylitacja - programy szkoleniowe

Standardy IAF

Programy szkoleniowe zaprojektowane w oparciu o międzynarodowe standardy International Association of Facilitators

Model CoachWise Facilitation™

Umiejętności

4 kluczowe umiejętności facylitatora. Są to: Projektowanie, Obserwacja, Nadawanie znaczenia, Interwencja.

Postawa

Bycie skutecznym facylitatorem wymaga wejścia w różne role i przyjęcia odpowiedniej postawy. W naszym modelu opieramy ją o 4 filary: Neutralność, Partnerstwo, Odpowiedzialność, Uważność.
szkolenie coachwise

Struktura

Struktura procesu CoachWise Facilitation™ to sekwencja sprawdzonych etapów spotkania, które zapewniają jego efektywny przebieg i realizację zaplanowanych celów.

tttt

Nazwa szkolenia Dni szkolenia Godziny szkolenia Uczestnicy
vvvv 2 ggggg

Kontakt

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.