Eksperci

Witold Kulczycki

Coach ICF ACC / Mentor

Profil zawodowy:

Coach i mentor 24 – letnim doświadczeniem zarządczym na poziomie C – level (CFO, COO, CEO) i w rozwoju managerów średniego i wysokiego szczebla. Jego największy sukces zawodowy to udział w organizowaniu od zera grupy Mercedes-Benz Financial Services i systematyczne budowanie przez 22 lata kolejnych jej elementów (Leasing, Bank, Ubezpieczenia), aby w 2018 roku osiągnąć aktywa o wartości 5 mld PLN. 

Karierę zawodową zaczynał od prowadzenia księgowości i controllingu, co szybko rozszerzyło się o administrację umowami, windykację i finansowanie sieci dealerów. W 2009 roku został Prezesem Zarządu Mercedes-Benz Bank Polska w szczycie kryzysu wynikającego z problemów oddziału Banku w Grecji. Pełnił tę funkcję przez 9 lat, równolegle będąc COO Grupy. 

Za dwudziestoleciem sukcesów Grupy stoi profesjonalizm działań wszystkich pracowników wpierany pozytywną kulturą organizacyjną. Zajęcie 1. miejsca w polskim rankingu Great Place to Work w 2018 roku było dla niego wielką nagrodą za rozwijanie ludzi, szacunek i życzliwość dla wszystkich, z którymi pracował. 

W 2018 roku odszedł ze świata korporacji, żeby realizować swoją osobistą misję i wpierać firmy oraz managerów w osiąganiu ich celów poprzez tworzenie przez nich wspaniałych miejsc do pracy.

Obszary specjalizacji:

 • Przywództwo
 • Umiejętności managerskie
 • Myślenie strategiczne i przedsiębiorcze
 • Efektywność firmy i efektywność osobista
 • Reorganizacje i zarządzanie w zmianie
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie firmą: szybki wzrost, kryzys
 • Strategia, misja, wizja: budowa i wdrażanie
 • Kultura organizacyjna: wartości, postawy
 • Stres, odpowiedzialność, sens, balans

Dotychczasowi Klienci (branża):

 • IT: Asseco Data Systems
 • Motoryzacja: Mercedes-Benz Polska
 • Robotyka: United Robots