Eksperci

Magdalena Wróbel

Magdalena Wróbel

Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim GAZ-SYSTEM
KGHM Polska Miedź S.A., POLREGIO, PKO Bank Polski, UBD SA

Główne obszary tematyczne:

Przywództwo, kultura organizacyjna, budowanie relacji w organizacji, coaching, prezentacje, CX, EX, umiejętność lobbingu w organizacji, budowanie strategii, strategia HR i i jej komunikacja, praca z partnerami społecznymi, empatia, zmiana w organizacji, rozwój własny, zespołu, firmy, umiejętności pracy z top kadra.


Moje doświadczenie zawodowe:

Z tematyką rozwoju liderów związana od ponad 20 lat. Jako członek zarządu międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej AchieveGlobal, wdrażała pierwsze w Polsce programy rozwoju przywództwa w sektorze produkcyjnym i finansowym. Zarządzała Departamentem Szkoleń i Jakości w PKO Banku Polskim, projektując i wdrażając zmiany kutry organizacyjnej. Pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu i Rozwoju Kadr oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Spraw Dialogu Społecznego w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. wspierając Zarząd w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Specjalizuje się w budowania strategii HR, wdrażaniu zmian i digitalizacji procesów HR.

Moje wartości:

Jej osobistą misją jest budowanie pomostu pomiędzy twardymi wynikami firmy a wartością człowieka w organizacji.

Zainteresowania pozazawodowe:

Matka trzech synów, pasjonatka biegania i rowerów szosowych.

LinkedIn: zobacz profil