Eksperci

Karolina Wołosowska - Coach / Mentor / Trener / Facylitator

Karolina Wołosowska

Coach / Mentor / Trener / Facylitator

Profil zawodowy:

Coach, facylitator, jedna z liderek Akademii Facylitacji CoachWise™, trener biznesowy i mentalny. Posiada 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem w rozproszonej strukturze. Stworzyła pierwszy w Polsce mobilny zespół coachów wewnętrznych w instytucji finansowej będącej częścią międzynarodowej firmie, wprowadzając coachingową kulturę organizacyjną wśród blisko 2500 osób. 

Pracuje najczęściej ze specjalistami oraz średnią i wyższą kadrą zarządzającą. Wspiera w zakresie rozwoju kariery zawodowej/ obejmowaniu nowych ról, wdrażania zmian oraz budowania zespołów w oparciu o akceptację różnorodności potencjału poszczególnych pracowników. Wykorzystuje narzędzia psychometryczne: FRIS® Style Myślenia oraz Reiss Motivation Profile – profil motywacyjny polecany wszędzie tam, gdzie zbadanie oraz rozwój motywacji są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacji.

Obszary specjalizacji:

 • Przywództwo osobiste i zawodowe
 • Zmiana  roli zawodowej
 • Kompetencje menedżerskie
 • Wdrażanie i zarządzanie zmianą
 • Efektywność zawodowa
 • Facylitacja

Certyfikaty:

 • CoachWise Certified CoachTM
 • Certyfiakt programu CoachWise Mentoring EssentialsTM
 • Certyfikat programu CoachWise Facilitation EssentialsTM
 • Akademia Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka – Trener Mentalny
 • Style Myślenia FRIS® – Certyfikowany Trener
 • Reiss Motivation Profile® – Reiss Profile Master

Dotychczasowi Klienci (branża):

 • Bankowość i finanse: Bank BPH S.A., Santander Bank, Volkswagen Bank
 • Hotelarstwo: Puro Hotel 
 • IT: NetworkedAssets 
 • Inne: Lidl, PZU