Eksperci

Joanna Szybisz

Senior HR Director, Business Owner, Mentor Consulting
Trenkwalder, Saint-Gobain, Polkomtel

Główne obszary tematyczne:

Adaptowanie się do sytuacji zmian
Budowanie zaangażowania
Budowanie zespołów
Empatyczne podejście do pracowników
Planowanie operacyjne
Planowanie strategiczne
Umiejętność nowej organizacji pracy własnej
Wspieranie rozwoju innych
Wyławianie i wpieranie talentów
Wywieranie wpływu na innych
Zarządzanie konfliktami
Zarządzanie w środowisku międzynarodowym
Zarządzanie w zmianie
Zarządzanie zespołami rozproszonymi

Moje doświadczenie zawodowe:

Posiadam 25-letnie doświadczenie w zarządzania obszarem HR oraz biznesu. Pracowałam w zespołach zarządu firm zatrudniających od 150 do 4500 pracowników, w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych. Największy zespół którym zarządzałam bezpośrednio liczył 45 osób.  Specjalizuję się w wartościowaniu stanowisk pracy, budowaniu siatki płac , rewizji systemów premiowania, systemowym zarządzaniu procesem identyfikacji i rozwoju talentów oraz planowaniu sukcesji w organizacji, zarządzaniu zmianami i polityką personalną w procesach akwizycji i fuzji  (przeprowadziłam 3 procesy fuzji), badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz wdrożeniu projektów poprawiających nastroje i  zaangażowania pracowników. Jestem certyfikowanym mentorem wg metodologii D.Clutterbucka. W ciągu ostatnich 7 lat zrealizowałam łącznie około 230  sesji mentoringowych m.in. dla dyrektorów HR i kierowników oraz młodych talentów planowanych do awansu na wyższe stanowiska dyrektorskie. Moi Mentee osiągali znaczący progres w rozwoju , co często skutkowało awansem. Obecnie jestem niezależnym konsultantem – i prowadzę działalność doradczą, szkoleniową a także realizuję programy mentoringowe dla menedżerów wyższego szczebla.

Moje wartości:

Szacunek i zaufanie do ludzi, stawianie na talenty i rozwijanie pracowników, budowanie relacji, budowanie zaangażowania, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, ciągły rozwój.

Zainteresowania pozazawodowe:

Film, literatura, malarstwo.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joanna-szybisz-491b3b193/