Eksperci

Dorota Szeląg-Zegarska Lead HR Manager

Dorota Szeląg-Zegarska

Lead HR Manager
Marsh McLennan, MSD, Baxter, Mead Johnson Nutrition, Avon

Główne obszary tematyczne:

Business Partnering
People Management for non HR
Career Development
L&D Excellence

Moje doświadczenie zawodowe:

Jestem liderem HR z kilkunastoletnim doświadczeniem w rolach wspierających organizacje w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej, Europie Zachodniej oraz w Izraelu.  Mam doświadczenie w tworzeniu rozwiązań HR budujących przewagę konkurencyjną, we wprowadzaniu zmian organizacyjnych i zwiększaniu zaangażowania pracowników.  Tworzyłam programy rozwojowe dla menedżerów w Polsce i globalnie, budowałam strategie rozwoju talentów oraz strategie employee brandingu przekładające się na wzrost ilości i jakości kandydatów. Coaching i mentoring są moją pasją, od wielu lat wspieram rozwój zawodowy mentee w obszarze zarządzania, przywództwa i HR. 

Moje wartości:

Najważniejszą wartością jest dla mnie szacunek. Kieruję się także uczciwością, lojalnością, otwartością na różnorodność i wspieraniem innych.

Moje zainteresowania pozazawodowe:

Kino, jazda na rowerze, psychologia społeczna.  

LinkedIn: zobacz profil

Rozmowa z Mentorem: obejrzyj rozmowę