Wdrożenia coachingu

Coachingowy styl zarządzania 

Coraz więcej organizacji jest zainteresowanych wprowadzeniem coachingowego stylu zarządzania w ramach własnej kultury organizacyjnej. Pierwszym krokiem ku temu jest posiadanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która rozumie założenia coachingu. Chociaż menedżerowie nie muszą  pełnić roli coacha to powinni wiedzieć, czym się ona charakteryzuje i kiedy warto z niej korzystać w swojej codziennej pracy. W związku z tym proponujemy program, który wyposaży kadrę w podstawowe umiejętności coachingowe, m.in. słuchanie, zadawanie pytań otwartych, bycie uważnym. Efektywna implementacja powyższych umiejętności nie zawsze jest oczywista w codzienności biznesowej, która wymaga skuteczności w jak najkrótszym czasie. Z tego powodu towarzyszymy Państwu na każdym etapie  projektu, tak aby włożona praca i czas wszystkich interesariuszy miały wymierne efekty. 

Korzyści z programu „Umiejętności coachingowe dla Liderów”:
 • Zrozumienie coachingu jako jednej z metod pracy rozwojowej z pracownikami (różnice pomiędzy coachingiem, mentoringiem, doradztwem, terapią). 
 • Budowanie postawy coachingowej opartej na partnerstwie i dialogu
 • Poznanie i przećwiczenie umiejętności coachingowych w pracy lidera: zadawania pytań, wspierania, odzwierciedlania i słuchania.
 • Dowiedzenie się i przećwiczenie prowadzenia rozmów rozwojowych/coachingowych
  w oparciu o Model GROW
 • Świadomość stylu zarządzania w kontekście budowania kultury coachingowej.
 • Zastosowanie coachingu w praktyce dla liderów zespołu.
 • Współtworzenie kultury coachingowej w organizacji przez liderów.

Rozwój coachów wewnętrznych

Doceniając rolę coachingu w budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej firmy zgłaszają się do nas z potrzebą stworzenia zespołów coachów wewnętrznych. Chociaż cele takich projektów mogą być bardzo różne to nadrzędnym kierunkiem tych przedsięwzięć jest wsparcie pracowników. Rozumiane jako oddanie odpowiedzialności i wydobywanie ich potencjału. Takie podejście skutkuje dużym zaangażowaniem – tak Coachów, jak ich Klientów, wysoką motywacją wewnętrzną oraz realnym wpływem na wyniki biznesowe.

Zapraszamy do zapoznania się z webinarami, podczas których nasi Klienci opowiadali o swoich doświadczeniach w budowaniu zespołów wewnętrznych Coachów:  

36. Forum CoachWise, poruszało temat coachingu i mentoringu indywidualnego:
 • różnice między coachingiem a mentoringiem dla menedżerów
 • rozwój coachów wewnętrznych w BSH
Webinar „Jak metodycznie wspierać pracowników w zmianie zawodowej” 
 • wdrożenie programu w Santander Bank
Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™

Chcesz dowiedzieć się więcej o mentoringu biznesowym?

Jesteś zainteresowany pełnym katalogiem mentorów?

Zapraszamy do kontaktu.

  
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org