Strategia HR

Porozmawiamy o tym jak budować strategię HR, która jest zakorzeniona w strategii biznesowej, i jest z nią nierozerwalnie związana. Porozmawiamy także o tym jak wygląda matrycowy wymiar strategii HR – jak budować lokalną, krajową strategię HR, i jak ją spleść ze strategią poszczególnych Business Unitów, funkcyjnych części biznesu.


A najważniejsze – zastanowimy się jak przełożyć strategię HR na konkretne działania, projekty, programy, czyli jak ją zoperacjonalizować, jak ułożyć Roadmap działań HR-owych. Będziemy wspólnie dzielić się doświadczeniami programów i projektów, które miały największy wpływ na realizację strategii, które faktycznie zmieniły nasze organizacje, ale tez tych które były przysłowiową „kulą w płot” lub „strzałem w kolano” – bo lepiej uczyć się na błędach innych niż swoich😊.


Przyjrzymy się jak użyć różnych kanałów komunikacji wewnętrznej, aby budować zaangażowanie pracowników. Nie zapomnimy o wymianie poglądów na nowe i ważne trendy w HR – budowanie przywództwa w świecie agile i VUKA, zarządzanie inkluzywne, dbanie o dobrostan pracowników (wellbeing) i zarządzanie międzypokoleniowe.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE W GRUPIE MENTORINGOWEJ

✅ HR czy People & Culture? Rola HR w dzisiejszych organizacjach – jakiego HR potrzeba organizacjom i liderom?
✅ Jak pracować z liderami biznesowymi wyższego szczebla? Czy z liderem pracuje się inaczej niż z menedżerem i co czyni menedżera liderem? Czy HR może, i jeśli tak , to jak, wpłynąć na rozwój liderów?
✅ Czy HR Lider może być „supermocą” organizacji, szczególnie teraz, jeszcze bardziej ni z do tej pory o przewadze konkurencyjnej firmy, decydują ludzie, ich zaangażowanie, kompetencje i umiejętności?
✅ Jak kreować kulturę organizacyjną, w której pracownicy czują się włączeni, docenieni? Jaka elementy kultury organizacyjnej są najważniejsze dla różnych pokoleń?
✅ Jak być Liderem HR? Jakie umiejętności są nam najbardziej potrzebne? O umiejętnościach współpracy, komunikowania się, emotional intelligence, budowania positivity. Jak budować na naszych silnych stronach?
✅Czy HR lider może się wypalić i jak temu zapobiec? O budowaniu własnej rezyliencji, energii i siły.

PROFIL UCZESTNITKA

Na temat zapraszamy dyrektorów HR Dyrektorów, HR Managerów, HR BP oraz osoby zajmujące się inicjatywami, wydarzeniami linkującymi do strategii.

HR MENTOR/KA

HR Mentorka: Małgorzata Jastrzębska

Poznaj HR Mentorkę: link

Termin spotkań:

*10 spotkań co 2/3 tygodnie w okresie maj – grudzień 2023
*Termin i daty spotkań do potwierdzenia z grupą po rozpoczęciu programu

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE LINK