Podsumowanie II

TWORZENIE RELACJI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

  1. 1. Rozwijanie partnerstwa w pracy
    – Ustalaj wzajemne zobowiązania
    – Umawiaj się na zadania, cele, role i odpowiedzialność
    – Pokazuj wartości współpracy i procesów, takich jak np. współfacylitacja

2. Projektowanie i dostosowanie próśb klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb
– Analizuj środowisko organizacji
– Diagnozuj potrzeby klienta
– Stwórz odpowiedni projekt do osiągnięcia zamierzonych celów i rezultatów
– Zdefiniuj wcześniej jakość usługi i rezultatów z klientem

3. Efektywne zarządzanie złożonymi z kilku sesji programami
– Zawrzyj kontrakt z klientem na zakres działań i celów
– Zaprojektuj plan sesji
– Prowadź sesje, które doprowadzą do efektywności program
– Oceń satysfakcję klienta na wszystkich stopniach projektu lub sesji


ODPOWIEDNIE PLANOWANIE PROCESÓW GRUPY

1. Wybieraj zrozumiałe metody I procesy, które: