Blog

Liderzy XXI wieku

12 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Nie jest prawdą, że prawdziwi liderzy charakteryzują się określonymi cechami osobowości, nie jest także prawdą, że talent do przewodzenia można wyssać z mlekiem matki. Każdy może przewodzić równie skutecznie, ważne, aby obudzić w sobie tę predyspozycję i stale nad nią pracować.


Profil współczesnego lidera


Współczesny świat biznesu charakteryzują coraz bardziej powierzchowne więzi, pracownicy koncentrując się na osiągnięciach i władzy zapominają, jak ważne są relacje międzyludzkie i pozytywna atmosfera w miejscu pracy. Nieustanna rywalizacja i gotowość odparcia ataku zdominowała codzienne życie wielu korporacji. Na szczęście to się zmienia – coraz częściej szefowie dbają o dobre samopoczucie swoich pracowników, którzy nie są już postrzegani jak trybiki maszyny, lecz żywe, odczuwające istoty.

Zmieniła się także rola lidera, który nie jest już, jak 2-3 dekady temu, jedynie dyrygentem zarządzającym zespołem –  autorytarnym, skupionym na sobie, niedopuszczającym do głosu drugiej strony. Istotą współczesnego przywództwa jest autentyczność i szczerość, zdolność do zarażania optymizmem i wizją. Aktualnie lider nie tylko zarządza swoimi pracownikami, ale współpracuje, buduje sieć kontaktów opartych na bliskich relacjach. Wie także, jak zarządzać sobą i jest świadomy zasobów, które posiada, ponieważ znajomość siebie to klucz do szczęśliwego życia i efektywnej pracy.

Dziś istotą przywództwa jest autentyczność, umiejętność zarażenia optymizmem i własną wizją. Teraz większe znaczenie mają osobiste cechy, elastyczność i samoświadomość. Lider przyszłości jest kreatywny, szczery wobec siebie i konkurencji, a przede wszystkim charyzmatyczny, lecz na inny sposób – nie bryluje, nie jest gwiazdą, wie, jak dotrzeć do swoich autentycznych umiejętności i atutów, umie zarazić nimi  innych. Ponadto  widzi potrzebę  nieustannego uczenia się, docenia bowiem siłę zmiany, która jest na stałe wpisana w nasze życie.

Efektywni liderzy mają też odwagę marzyć i sięgać po najmniej realne cele. Wykraczają poza  schematy i stawiają na nowatorskie rozwiązania. Dzięki nim praca staje się coraz bardziej zindywidualizowana i twórcza.

Prawdziwy przywódca jednak przede wszystkim docenia i szanuje swoich pracowników, ufa im i daje swobodę działania. Zauważa, że organizację tworzą ludzie, a ich pozytywne nastawienie do pracy wpływa na rozwój firmy.


Impuls do zmiany   

Temat przywództwa jest podejmowany w wielu debatach. W czerwcu br. także polscy menedżerowie będą mieli możliwość poznania doświadczonych trenerów biznesu, którzy w swojej długoletniej pracy zajmują się właśnie zagadnieniem  przywództwem. Pierwsza  z cyklu corocznych konferencji –  LIDERIADA, organizowana w tym roku pod hasłem „Nabierz wiatru w żagle” będzie impulsem do przemyśleń na temat roli przywództwa we współczesnym świecie biznesu. Będzie także szansą zmiany perspektywy i udoskonalenia własnych metod zarządzania ludźmi.

Program tegorocznej konferencji opiera się na trzech filarach autentycznego przywództwawizji, pasji i poczuciu sensu działania. Stanowią one podstawę przywództwa XXI wieku, „wewnętrzny kompas” lidera, który wyniesie go na szerokie wody.

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2011 r. w warszawskim Centrum EXPO XXI. Idea sympozjum zrodziła się w odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi liderami oraz ze względu na rosnącą potrzebę rozwoju silnych osobowości liderów biznesu XXI wieku. Założeniem konferencji jest połączenie najnowszej wiedzy z zakresu przywództwa, dostarczanej przez zagranicznych mówców oraz doświadczeniach polskich praktyków biznesu. Prelegentami będą Marshall Goldsmith i David Neenan – światowe autorytety w rozwoju przywództwa.
   
Marshall Goldsmith został nazwany przez magazyn Forbes “jednym z pięciu najbardziej uznanych coachów dla managerów najwyższego szczebla”, a magazyn Leadership Excellence określa go mianem „jednego z pięciu największych myślicieli
w dziedzinie przywództwa”
. Marshall Goldsmith jest autorem wielu bestsellerów
z zakresu zarządzania, które sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie
i zostały przetłumaczone na ponad 25 języków. Economist (UK) ogłosił go “najbardziej wiarygodnym doradcą kadry zarządzającej w nowej erze biznesu”.


Ostatnia  książka jego autorstwa, pt. „Pozytywne nastawienie. Jak uzyskać, utrzymać lub odzyskać swoje MOJO” wydana w lutym 2010 została uznana za jeden z 10 najlepiej sprzedających się tytułów przez  New York Times oraz Wall Street Journal. Goldsmith podkreśla w niej, jak ważne w życiu zawodowym i prywatnym jest odnalezienie sensu i szczęścia. Mojo – pozytywne nastawienie do czynności wykonywanej w danej chwili, które wynika z naszego wewnętrznego stanu ducha sprawia, że pracujemy z pasją i dużym zaangażowaniem. Przejawia się ono w harmonii pomiędzy wewnętrznymi uczuciami, a tym, co pokazujemy na zewnątrz. Jeżeli w codziennych czynnościach odnajdujemy szczęście, cel, satysfakcję, wdzięczność a przy okazji uczymy się nowych rzeczy to z pewnością jesteśmy ludźmi sukcesu. Jednak najistotniejszym elementem przywództwa jest umiejętność wnikliwego spojrzenia w siebie, zdiagnozowanie deficytów i zmiana dotychczasowych sposobów myślenia i zachowania. Wielu z nas upatruje przeszkód dla własnego rozwoju w otoczeniu, zapominając, że aby poprawić jakość życia  należy zmienić siebie. Szczerość, optymizm i przejęcie inicjatywy skutkują osiągnięciem sukcesu zawodowego  i osobistego.
   
David Neenan jest właścicielem firmy The Neenan Company,  która projektuje
i konstruuje biurowce, kompleksy medyczne i budynki przemysłowe przy użyciu pionierskiej metody Archistruction@, sprzyjającej polepszeniu współpracy. Znany jest z wykładów, konsultacji biznesowych i seminariów „Business & You” w USA, które prowadzi w Europie (także w Polsce) oraz na Dalekim Wschodzie. Jest też autorem licznych artykułów na temat efektywnego zarządzania oraz współautorem książki pt. „Evergreen. Biznes to gra nieustannych powrotów”. Autor twierdzi, że dziś nieustanny rozwój lidera to konieczność. Współczesny przywódca powinien jak „enzym” zmieniać się wraz z otoczeniem, ponieważ bycie „katalizatorem”, który zmienia innych, a nie siebie już nie wystarcza. Aktualnie kluczem  przywództwa nie jest to, jak liderzy radzą sobie z ludźmi, lecz to, w jaki sposób radzą sobie ze sobą. Opanowanie emocji
i lęku w trudnych sytuacjach, zachowanie przysłowiowej „zimnej krwi” wpływa na skuteczność
i wynika z samoświadomości – głębokiej wiary w siebie i własne umiejętności. Jasność umysłu jest rezultatem polegania jedynie na własnych ocenach i wynika z pewności swoich celów, wartości
i zadań. Wewnętrzna jedność i precyzyjna odpowiedź na pytanie – kim jestem, zwiększają siłę oddziaływania na innych. A pokora i zachowanie dystansu do wydarzeń sprawia, że lider ma szansę przyjrzenia się im z innej, świeżej perspektywy i odkrycia nowych sposobów działania. Skuteczny menedżer musi patrzeć poza horyzonty innych, powinien każdego dnia doświadczać głębokiego poczucia sensu wykonywanych zadań, musi widzieć więcej, przewidywać i reagować bezzwłocznie. Musi także doceniać porażki i wyciągać z nich wnioski, ponieważ kryzysy prowadzą do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i działania, są bodźcem do rozwoju.

Zapraszamy do przeczytania także fragmentu bloga Erica Lucasa:

„Big folks do cry”, The Neenan Company Blog  – „Prawdziwi twardziele płaczą”

Więcej informacji na temat samej Lideriady

Photo credit: pexels

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: