Podsumowanie poprzednich edycji programu

„Aby móc efektywnie wspierać naszych pracowników i ich liderów potrzebujemy jeszcze silniej niż kiedykolwiek wspierać, mobilizować i uczyć się od siebie nawzajem. Prawdopodobnie nigdy wcześniej od naszych umiejętności, wiedzy i przywództwa nie zależało tak wiele.”

Paweł Sopkowski
Prezes CoachWise S.A.

Idea programu:

HR MENTORING W ZMIANIE to innowacyjny program, w ramach którego Senior HR Leaderzy będą wspierać menedżerów HR w rozwijaniu kompetencji przywódczych, kreowaniu rozwiązań dla wyzwań stojących obecnie przed HR i organizacjami.

To również praktyczny sposób na wspieranie się nawzajem i wykorzystanie najważniejszego naszego kapitału – naszych chęci, wiedzy, doświadczeń i możliwości.

 • Uczestnicy – Mentee będą mogli dokonać wyboru swoich Mentorów podczas wypełniania aplikacji zgłoszeniowej.
 • Współpraca z Mentorami będzie odbywała się w 4-6 osobowych zespołach, w formie cyklicznych spotkań odbywających się co 2 tygodnie przez okres ok. 5 miesięcy. Spotkania będa prowadzone online, czas trwania ok. 90 min.
 • Start Programu przewidujemy z początkiem czerwca a jego zakończenie pod koniec września
Wartość:

Wartość z udziału w Programie Mentoringowym dla Mentee:

1. Otrzymuje i przekazuje wiedzę i doświadczenie.

 • pozyskuje wiedzę i doświadczenia od autorytetu w swojej dziedzinie
 • dzieli się i pozyskuje know-how  od pozostałych uczestników

2. Buduje swoje umiejętności przywódcze.

 • nabywa umiejętności liderskie
 • wchodzi na przyspieszoną ścieżkę rozwoju przywódczego

3. Buduje sieć kontaktów.

 • nawiązuje partnerskie, oparte na zaufaniu i szacunku relacje z przedstawicielami różnych firm

4. Doświadcza jak „złowić rybę”.

 • ma możliwość podzielenia się, skonfrontowania i analizy własnych pomysłów, aby móc  rozwiązać problemy i pokonać trudności, które napotyka na swojej drodze

5. Zwiększa swój obszar samoświadomości.

 • poznaje i lepiej rozumie swoje mocne strony i obszary rozwojowe
 • otrzymuje przestrzeń do wykorzystania swojego potencjału i rozwoju swoich talentów

6. Buduje poczucie własnej wartości.

 • wzmacnia poczucie własnej wartości oraz swojej pozycji w branży
Kim są Mentorzy? 

Mentorami Programu są Senior Menedżerowie HR, którzy:

 • posiadają doświadczenie w roli Członka Zarządu lub osoby raportującej do Członka Zarządu z poziomu N-1 lub N-2, Członkowie Zarządów odpowiedzialni za HR firm, w których nie ma wydzielonej struktury HR
 • posiadają minimum 10-letnie doświadczenie menedżerskie;
 • mają wiedzę, doświadczenie w pracy mentorskiej lub coachingowej;są zatrudnieni jako pracownicy etatowi, kontraktowi lub interim.
Mentorzy I edycji programu:
Agnieszka Bieniak
Dyrektor HR
Grupa Pracuj
Maja Chabińska – Rossakowska
Dyrektor HR ING
Magdalena Legęć
Wiceprezes Rady Kompetencji
Sektora Finansowego
   
Anna Niziołek
Dyrektor HR Hilti
Katarzyna Skorupka – Podziewska
Senior HR Dyrektor
Dorota Szelag – Zegarska
Senior HR Dyrektor
   
Małgorzata Tomasik
Senior HR Dyrektor
Wojciech Zytkowiak – Wenzel
Dyrektor HR Jeronimo Martins (Hebe)
Krzysztof Wiśniak
HR Operation Manager, Central
Europe & Nordics, DANONE

Kto może być Mentee?

Program Mentoringowy kierowany jest głównie do menedżerów HR, których zadaniem jest sprawne poprowadzenie transformacji i adaptacji funkcji i zespołu HR do zmian i wyzwań stojących przed organizacją.

O przyjęcie do Programu w roli Mentees mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe kryteria:

 • pracuje w strukturze HR
 • piastuje menedżerskie lub samodzielne stanowisko  w dziale HR (HRBP, Płace, Rekrutacja, Szkolenia, Com&Ben, Talenty, Employer Branding)
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie menedzerskie (bez konieczności zarządzania własnym zespołem)
Zasady udziału w programie:

Program HR Razem # Mentoring w zmianie jest inicjatywą Non-for-Profit. Wszelkie przychody związane z uzyskanym wsparciem oraz opłatami uczestników przeznaczone są na administrację i organizację programu.

Czas trwania I edycji: czerwiec-październik 2020

Więcej informacji znajduje się w kolejnych zakładkach tego wydarzenia oraz w Regulaminie.