Historia CoachWise™

Historia i misja

Firma CoachWise S.A. (dawniej Coaching Center) została stworzona przez pasjonata coachingu i wizjonera Pawła Sopkowskiego. W 2005 roku został on partnerem międzynarodowej szkoły coachingu Coach Training Institute, USA i wprowadził na polski rynek pierwszą, akredytowaną przez International Coach Federation szkołę dla coachów The Coaches Training Institute (CTI).


W kolejnych latach firma CoachWise S.A. realizując już własną wizję rozwoju coachingu w Polsce zakupiła na wyłączność stworzoną na potrzeby biznesu metodykę CoachWise™. Na jej podłożu powstał program rozwoju zawodowego coachów – CoachWise™ Certified Program – posiadający najwyższy poziom akredytacji ICF ACTP. Obecnie dorobek Akademii Coachingu CoachWise™ to 11 lat doświadczenia w edukacji coachów, zespół ok. 30 trenerów i coachów z akredytacją ICF PCC oraz ponad 4 000 absolwentów.

CoachWise S.A. to także organizacja znana z pionierskich wdrożeń coachingu w struktury polskich organizacji. Metodyka CoachWise™ po raz pierwszy wdrożono w programie coachingowym dla koncernu British Telecom. W Polsce pierwszymi korporacjami, które skorzystały z tej metody były British Petrolium (B.P.). – dostawca paliw i Raben Logistics Sp. z o.o. – wówczas największa firma logistyczna w kraju. Dziś możemy się szczycić pomyślnymi wdrożeniami w organizacjach różnych sektorów rynku, zarówno spółkach Skarbu Państwa, jak i firmach o polskim i zakranicznym kapitale.

Misją CoachWise S.A. jest aktywne propagowanie idei coachingu i mentoringu w polskim biznesie. Realizujemy ten cel poprzez szeroko zakrojoną, opartą o międzynarodowe standardy działalność edukacyjną i doradczą, m.in.
Prowadzenie Akredytowanego Centrum Edukacyjnego CoachWise™
Realizację szkoleniowych programów korporacyjnych
Wdrażanie projektów integracji coachingu i mentoringu w procesy zarządzania
Działalność badawczo-innowacyjną
Aktywne członkostwo w organizacjach branżowych (PIFS, ICF Polska)
Pragniemy służyć organizacjom biznesowym, które widzą dla siebie dużą wartość w coachingu, mentoringu i nowoczesnym przywództwie. Wierzymy, że dzieki tym metodom możemy przybliżyć sie do zmiany marzeń w cele i pomóc ludziom na ich drodze do spełnienia i sukcesu, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Nasze działania w kształceniu i wdrażaniu mają spełniać ten sam cel – ku dobremu…
…ku lepszemu życiu osobistemu, ku lepszej atmosferze w pracy, ku większemu szacunku do ludzi, ku zdrowszym organizacjom biznesowym. To wszystko nie zapominając o osiąganiu wyników finansowych, do czego organizacje są powołane.