EKSPERT ZMIANY ZAWODOWEJ

Jak profesjonalnie i metodycznie wspierać pracowników lub klientów w procesie zmiany zawodowej?

Cele Programu

Pracownicy i zespoły szczególnie w tym czasie są w trakcie ciągłej zmiany zawodowej – dotyczy ona sytuacji firmy, stanowiska, awansów i degradacji, powrotów po przerwie lub podejmowania nowych wyzwań. W zależności od umiejętności menedżerów oraz kadr HR, zmiana taka może stać się porażką lub przekształcić się w szansę.

Profil uczestnika
 • HRBP, specjaliści i liderzy HR, konsultanci kariery, menedżerowie
 • Coachowie i mentorzy biznesu
 • Osoby w nowych rolach zawodowych i zainteresowane wspieraniem innych w nowych rolach (zmiana firmy, stanowiska, przygotowanie do awansu, powrót do pracy zawodowej po dłuższej przerwie, pierwsza praca)
Zakres merytoryczny
 • Wielopoziomowe zdefiniowanie środowiska zmiany – praca jako system połączonych elementów
 • Trudne emocje
 • Stosowanie intelektualnych i metaforycznych technik wspierających przechodzenie przez dużą zmianę – Krzywa Zmiany Bridgesa
 • Rozgraniczenie i optymalne zagospodarowanie strefy zarządzania i wpływu w nowej roli – model AZOT
 • Wypracowanie podstaw sprawności komunikacyjnej – model konstruktywnej komunikacji biznesowej
 • Osadzenie zmiany zawodowej w tożsamości pracownika – wykorzystywanie archetypów
 • Tworzenie action planów
 • Ćwiczenia praktyczne, rozmowy demonstracyjne
Nauczysz się rozumienia złożoności zmiany zawodowej w oparciu wybrane metodyki
Nauczysz się umiejętności i narzędzi niezbędnych do wspierania pracowników w zmianie

Rezultaty uczestnictwa

Nauczysz się samodzielnego, efektywnego przechodzenia przez zmianę zawodową

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych (13 godz.).

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych (3 x 4,5 godz.).

Warsztaty zdalne

1 webinar uzupełniający / MasterClasses (1 godz.).

Monitorowana praktyka

Praca w parze (Peer-to-Peer) z osobą z programu szkoleniowego.

Program prowadzony jest przez 2 trenerów CoachWise™ w grupach do 14 osób.

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Certyfikat

Absolwenci programu "Ekspert Zmiany Zawodowej" otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie programu.

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 1 900 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

 

25 – 27 kwietnia 2022, godz. 09.00 – 13.30 (online)

 

 

Zobacz nagranie spotkania informacyjnego o warsztatach:

Zobacz nagranie webinaru: „Świadoma zmiana
zawodowa na trudnym rynku pracy”: