Eksperci

Katarzyna Skorupka-Podziewska

Dyrektor HR
Costa Coffee, Skanska, Citibank

Główne obszary tematyczne:

Budowanie zaangażowania
Budowanie zespołów
Planowanie strategiczne
Wspieranie rozwoju innych
Zarządzanie w zmianie


Moje doświadczenie zawodowe:

Posiadam 25 lat doświadczenia zawodowego. Moimi kluczowymi osiągnięciami są: doświadczenie w definiowaniu People Strategy i tworzeniu efektywnych, zaangażowanych i zróżnicowanych zespołów HR zarówno w Polsce jak i za granicą (od 10 do 100 osób), łączenie strategicznego doradztwa, szerokiego patrzenia i otwartości na trendy z biegłością wykonawczą, ukierunkowaniem na cele i podnoszeniem efektywności we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzenie licznych procesów zmian podnosząc w tym czasie poziom zaangażowania pracowników, stworzenie i wdrożenie polityki wynagrodzeń i systemów premiowych. Obszar wartości jest moją pasją – wierzę, że są one są siłą napędową naszych działań. W życiu zawodowym kieruję się właśnie nimi – zatrudniałam, utrzymywałam pracowników w trudnym czasie, przeprowadzałam przez zmiany. Jako mentor lubię dzielić się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem zdobytym w różnych branżach, krajach, sytuacjach. W procesie mentoringowym pomaga mi również moje doświadczenie jako coacha – jestem uważna na indywidualne potrzeby mentee, towarzyszę mu/jej w szukaniu i docieraniu do najlepszych rozwiązań.

Moje wartości:

Szacunek, transparentność, troska i dbałość o drugiego człowieka oraz środowisko, wolność wyboru i niezależność, miłość, harmonia.

Zainteresowania pozazawodowe:

Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych młodych ludzi oraz właścicielką labradora. Moim hobby jest taniec jazzowy, podróże oraz zdrowe życie.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katarzyna-skorupka/