ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW
W ROLI HR
I MENEDŻERA

Jak systemowo i efektywnie planować rozwój i wspierać pracowników?

Zapisz się

Cele warsztatów

Celem programu jest praktyczne wyposażenie kadry menedżerskiej, HRBP, ekspertów Learning&Development w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników adekwatnego do rzeczywistości na poszczególnych etapach zmiany.

 • Warsztat koncentruje się na prowadzeniu procesu rozwoju pracowników w oparciu o ich potrzeby, predyspozycje z uwzględnieniem celów i priorytetów firmy.
 • Wspiera w umiejętnym prowadzeniu różnego typu rozmów i metod rozwojowych, adekwatnie do sytuacji i potrzeb pracowników.
Profil uczestnika
 • Menedżerowie zarządzający ludźmi bezpośrednio i macierzowo
 • HR Business Partnerzy, HRM
 • Eksperci Learning & Development
 • konsultanci i doradcy kariery
 • coachowie i mentorzy biznesowi
Jak uczymy?

Online lub stacjonarnie – zawsze stawiamy na interaktywności i dynamike podczas warsztatów. Szkolenie prowadzą 2 trenerki – Joanna Małachowska i Agnieszka Jagoda Inglik.

Pracujemy w oparciu o model uczenia  Kolba. Kursanci:

 • biorą udział w licznych ćwiczeniach praktycznych;
 • uczestniczą lub obserwują zademonstrowane, przykładowe rozmowy o rozwoju,
 • poznają metody, narzędzia, techniki pracy rozwojowej.
 • ćwiczą w formule „Wielogłowego rozwijacza” oraz angażują się w „Czarne historie”;
 • grają w „Karty Rozwoju” –  pracujemy w parach, aby móc przećwiczyć i doświadczyć użyteczności poznawanych narzędzi.

W agendzie jest też „symultana” – indywidualne doświadczanie mocy „silnych pytań” i dokonywanie osobistych odkryć.

Stosowane energizery zapewniają chwile rozluźnienia i wnoszą elementy integrujące grupę.

Zakres merytoryczny
 • Rozwój – celowość, role, odpowiedzialności: pracownik- menedżer – HR. Granice odpowiedzialności i wpływu na rozwój.
 • Linia rozwoju – czynniki wspierające i blokujące rozwój w pracy.
 • Mapa Rozwoju CoachWise™ – systematyczne podejście do prowadzenia rozwoju, rodzaje rozmów rozwojowych.
 • Umiejętności wspierające prowadzenie MĄDRYCH ROZMÓW rozwojowych.
 • Przed rozmową: cele i potrzeby firmy vs cele i potrzeby pracownika.
 • Jak stawiać cele rozwojowe w dialogu z pracownikiem?
 • Model uczenia 70 – 20-10 – dostępne narzędzia rozwojowe w firmach.
 • „50 twarzy rozwoju” – zastosowanie Kart Rozwojowych do planowania rozwoju konkretnych kompetencji menedżera i pracownika
 • Typy rozmów rozwojowych – w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej (do wyboru: rozmowa przeglądowa, informacja zwrotna, wyrażanie uznania, feedforward).
 • Regularne przeglądy i ocena realizacji celów rozwojowych.
 • Podsumowanie, plany działania.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Zademonstrowanie przykładowych rozmów o rozwoju.
Poznaj nasze Ekspertki oraz zobacz bogactwo merytoryczne warsztatów

Fragmenty nagrania webinarium „Jak poprowadzić rozmowę o rozwoju z pracownikiem?”

Zyskasz świadomość ról stron odpowiedzialnych za rozwój pracowników, granic odpowiedzialności i własnego wpływu
Poszerzysz wiedzę na temat technik i narzędzi rozwojowych dla pracowników (również w formułach zdalnych)
Nauczysz się definiować cele rozwojowe uwzględniając potrzeby firmy i pracownika oraz kontekst biznesowy

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)
Dowiesz się, jak podtrzymać proces rozwojowy, nawet kiedy czas nie jest sprzyja rozwojowi ( w momentach kryzysowych)

Elementy warsztatów

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych prowadzonych w godzinach 9.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
prowadzonych w godzinach 09.00 – 13.30

Warsztaty zdalne

2 uzupełniające warsztaty zdalne MasterClasses
(2 x 60 min.)

 

Celem warsztatów jest bieżące  wsparcie uczestników w prowadzeniu rozmów rozwojowych oraz nauka dodatkowych umiejętności i narzędzi.

Monitorowana praktyka

Praca w parze
z uczestnikiem warsztatów szkoleniowych.

Certyfikat

Absolwenci programu "HR Partnerem w rozwoju pracowników" otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie programu.

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 1 800 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie i materiałów dydaktycznych.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem  – ODBIERZ 5% RABATU

 

21 – 23 listopada 2022, godz. 9.00 – 13.30 (online)