ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW
W ROLI HR
I MENEDŻERA

Jak systemowo i efektywnie planować rozwój i wspierać pracowników?

Cele Programu

Celem programu jest praktyczne wyposażenie kadry menedżerskiej, HRBP, ekspertów Learning&Development w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników adekwatnego do rzeczywistości na poszczególnych etapach zmiany.

 • Warsztat koncentruje się na prowadzeniu procesu rozwoju pracowników w oparciu o ich potrzeby, predyspozycje z uwzględnieniem celów i priorytetów firmy.
 • Wspiera w umiejętnym prowadzeniu różnego typu rozmów i metod rozwojowych, adekwatnie do sytuacji i potrzeb pracowników.
Profil uczestnika
 • Kadra menedżerska
 • HRBP
 • Eksperci Learning & Development
Zakres merytoryczny
 • Rozwój –  celowość, role, odpowiedzialności : pracownik- menedżer- HR. Granice odpowiedzialności i wpływu na rozwój.
 • Czynniki sukcesu, unikanie błędów we wspieraniu rozwoju.
 • Trzy typy rozmów: TY/MY/JA – potencjał pracownika w centrum uwagi.
 • Umiejętności wspierające prowadzenie rozmów rozwojowych.
 • Ustrukturyzowane/zorganizowane/systemowe/systematyczne wspieranie rozwoju pracowników: Mapa Wspierania Rozwoju™.
 • Przed rozmową: cele i potrzeby firmy vs. cele i potrzeby pracownika, dostępne narzędzia diagnozy potrzeb i jak z nich korzystać.
 • Rozmowa o celach rozwojowych – poszukiwanie źródeł motywacji i energii do działania.
 • Model uczenia 70 – 20-10 – dostępne, narzędzia rozwojowe w firmach.  Jak inspirować do aktualizacji własnych kompetencji poprzez „70” – w trakcie zmian.
 • Analiza zasobów „na dziś” – Model PIES – Zachęta do zmierzenia, czy pracownicy realnie dysponują na dziś, na bazie tej wiedzy projektowanie adekwatnych rozwiązań.
 • Siła przekonań – jako pułapki powtarzania działań nieskutecznych w bieżącej sytuacji
 • Rozmowa IPR – Indywidualny Plan Rozwoju – sesja demonstracyjna i ćwiczenie umiejętności.
 • Typy rozmów rozwojowych – w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej (do wyboru: rozmowa interwencyjna, informacja zwrotna, wyrażanie uznania, feedforward).
 • Ustalanie partnerstwa w biznesie – sesja „wielogłowy Rozwojowiec”.
 • Podsumowanie, plany działania.
Zyskasz świadomość ról stron odpowiedzialnych za rozwój pracowników, granic odpowiedzialności i własnego wpływu
Poszerzysz wiedzę na temat technik i narzędzi rozwojowych dla pracowników (również w formułach zdalnych)
Nauczysz się definiować cele rozwojowe uwzględniając potrzeby firmy i pracownika oraz kontekst biznesowy

Rezultaty uczestnictwa

Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)
Dowiesz się, jak podtrzymać proces rozwojowy, nawet kiedy czas nie jest sprzyja rozwojowi ( w momentach kryzysowych)

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych (13 godz.).

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych (3 x 4,5 godz.).

Warsztaty zdalne

2 webinaria uzupełniające / MasterClasses (2 godz.).

Monitorowana praktyka

Praca w parze (Peer-to-Peer) z osobą z programu szkoleniowego.

Certyfikat

Absolwenci programu "HR Partnerem w rozwoju pracowników" otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie programu.

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 1 800 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

 

 
21 – 23 czerwca 2021, godz. 10.00 – 14.30 (online)
29 września – 1 października 2021, godz. 10.00 – 14.30 (online)
13 – 15 grudnia 2021, godz. 10.00 – 14.30 (online)
 

 


Zapraszamy do obejrzenia zaproszenia do udziału w programie nagranego przez jego prowadzące Jagodę Inglik i Joannę Małachowską: