„HR Business Partnering” odc.2 Podcast Live

Rola HR Business Partnera jest jedną z najbardziej wymagających we współczesnym HR – bezpośredni kontakt z biznesem, jego oczekiwaniami i potrzebami, poszukiwanie i proponowanie rozwiązań, wdrażanie i nadzorowanie wdrażania zmian. Duża dynamika zmian oznacza potrzebę rozwoju i uaktualniania kompetencji, aby sprostać wyzwaniom.

Podczas naszego spotkania planujemy podzielić się praktycznymi doświadczeniami wspierania rozwoju HR BP.

  • różnorodność w definiowaniu oczekiwanej wartości, roli, zadań HR BP
  • główne wyzwania w roli HR BP
  • zasady i umiejętności budowania partnerstwa z biznesem
  • krytyczne kompetencje techniczne i osobiste niezbędne do pełnienia tej roli
  • warunki i metody rozwoju w roli HR BP


Więcej informacji o działaniach HR Mentoring Grupowy https://www.coachwise.org/hr-mentoring-grupowy/