MENTORING – STREFA WIEDZY

MENTORING

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczących mentoringu jako jednej z metod rozwojowych.

Co to jest mentoring?

Mentoring jest procesem wspierania podopiecznego w realizacji celów zawodowych w oparciu o relację mistrz – uczeń. Mentor jest patronem z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań podopiecznego. Mentoring zakłada zarówno przekaz wiedzy i doświadczenia mentora, jak i rozwijanie potencjału podopiecznego przy wykorzystaniu technik coachingowych.

Czym jest CoachWiseTM Mentoring?

CoachWiseTM Mentoring jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik) buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami

Co to jest mentoring grupowy?

Mentoring grupowy jest specjalnym rodzajem partnerstwa między osobami, którzy decydują się na uczestnictwo w procesie mentoringowym, opartym na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 
Łączy elementy klasycznego mentoringu, mentoringu peer-to peer oraz narzędzi facylitacyjnych.
Jego celem jest wsparcie w realizacji uzgodnionych przez grupę celów biznesowych i rozwojowych.

Czym na pewno nie jest mentoring?

Mentoring nie ogranicza się wyłącznie do dawania rad. Nie jest opiekowaniem się czy zwolnieniem z dyscypliny ani magiczną różdżką na wszystko.

Nad jakimi obszarami można pracować mentoringowo?

Obszary będące celami pracy mentoringowej można podzielić na trzy grupy: obszar merytoryczny, obszar przywódczy i obszar osobisty.

COACHING A MENTORING

W jakich sytuacjach kierować się do coacha, w jakich do mentora, czyli skąd mam wiedzieć kiedy i do kogo się udać?

Gdy startujesz w jakiejś nowej dziedzinie np. chcesz rozwinąć swój własny biznes lub rozpoczynasz pracę w nowej firmie/branży, najprawdopodobniej brakuje Ci doświadczenia i wiedzy. Dobrze jest w takim wypadku udać się po pomoc do kogoś bardziej doświadczonego, eksperta w danym obszarze. Taka pomoc może pozwolić Ci ominąć „rafy” czyhające na początkujących, nie popełnić najbardziej typowych błędów. Nie będziesz też musiał na nowo odkrywać Ameryki, wielu już to zrobiło, dlaczego nie miał byś skorzystać z doświadczeń mentora – osoby, która osiągnęła znakomite efekty w tej dziedzinie.

Coaching jest zaś świetnym rozwiązaniem, gdy masz pewną bazę i podstawowe umiejętności, ale nie chcesz już podążać sprawdzonymi ścieżkami, lecz poszukać własnej. Mentor jest źródłem zewnętrznej wiedzy i doświadczenia, coach zaś pomoże Ci sięgnąć do Twojego wnętrza, rozpoznać i odnaleźć Twoją osobistą ścieżkę do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie.

Czego się spodziewać z pracując z coachem i mentorem – czyli skąd mam wiedzieć w czym uczestniczę?

Współpracując z mentorem możesz spodziewać wiedzy, ekspertyzy nt. danej branży/dziedziny i konkretnych wskazówek. Coach jest partnerem, mentor zaś bardziej „wzorem” do naśladowania.

W przypadku mentora kluczowe znaczenie ma to kim on jest, jakie ma doświadczenia i osiągnięcia w konkretnej dziedzinie. W związku z tym na dalszy plan schodzą kwestie związane z przyjętą metodą pracy. Panuje tutaj dużo większa dowolność niż w obszarze coachingu, jest znacznie mniej organizacji (także w Polsce) zajmujących się standardami dla mentorów i rekomendujących konkretne modele pracy. Przyjęty sposób pracy jest zazwyczaj efektem tego, co mentor sam wypracował bazując na swojej praktyce (inaczej może być w programach mentoringowych realizowanych dla pracowników organizacji, które przygotowują mentorów do pracy z podopiecznymi). Są mentorzy, którzy pracują wykorzystując głównie metody coachingowe (mentoring rozwojowy) oraz inni, nastawieni bardziej na czerpanie ze swoich własnych doświadczeń i wskazywanie kierunków i sposobów rozwoju (mentoring patronacki).

Tytuł mentora zazwyczaj był przyznawany uznaniowo. Zawód ten jest jeszcze młodszy niż zawód coacha, konkretne wymagania i standardy dopiero się kształtują, panuje tu większa dowolność metod i stylów pracy. W coachingu jest położony duży nacisk na efekty procesu i osiągnięcie celu, w mentoringu istnieje większa dowolność zastosowania zdobytej wiedzy.

Ze strony coacha możesz liczyć na konkretne narzędzia, pytania odkrywające Twoje zasoby i przekonania oraz pragnienia i motywacje. Możesz liczyć też na konkretny model pracy w zależności od stylu i metody, którymi coach się posługuje. Większość szkół i organizacji coachingowych wyznacza określone kompetencje coacha i standardy etyczne.

Mentoring oparty na sformalizowanym kontrakcie (n.p. wtedy, kiedy organizacja) ma ściśle określony czas trwania, natomiast mentoring oparty na mniej formalnym kontrakcie, może nie mieć dokładnie sprecyzowanych ram czasowych. Stopień formalizacji mentoringu zależy od osoby, dziedziny , sytuacji, n.p. jest on bardzo sformalizowany w organizacjach, które zapraszają swoją doświadczoną kadrę zarządzającą do pełnienia roli mentorów wobec początkujących menedżerów.

Co charakteryzuje coacha i mentora, czyli na co mogę liczyć ze strony profesjonalisty?

Współpracując z mentorem spodziewasz się przede wszystkim, że jego osoba będzie reprezentować to, co ty chcesz osiągnąć w konkretnej dziedzinie, jest „wzorem do naśladowania”. Kolejna ważna kwestia w przypadku mentora jest to, że chce i potrafi wspierać ciebie w realizacji ważnych dla ciebie celów dotyczących tej konkretnej dziedziny w której mentor jest „mistrzem”. Mentoring może mieć formę pytań pomagających ci odkrywać swój potencjał i/ lub też być przekazem wiedzy, ekspertyzy nt. danej branży/dziedziny oraz udzielaniem konkretnych wskazówek. Ze strony coacha możesz liczyć na konkretne narzędzia, pytania odkrywające Twoje zasoby i przekonania oraz pragnienia i motywacje, możesz liczyć też na konkretny model pracy w zależności od modelu, którym coach się posługuje. Większość szkół i organizacji coachingowych ma określone kompetencje coacha i standardy etyczne. Część organizacji skupiających coachów, zajmuje się również mentoringiem i wtedy standardy dotyczące mentorów są najczęściej zbliżone do standardów dot. coachingu.

Co łączy coaching i mentoring?

Cechą wspólną coachingu i mentoringu jako cel wyznacza sobie wspieranie klienta w realizowaniu jego celów w oparciu o relację.

Czym się różni coaching od mentoringu?

Coaching w odróżnieniu od mentoringu zakłada, że coach nie przekazuje w pracy z klientem swojej wiedzy z danej dziedziny. Coaching opiera się na relacji w pełni partnerskiej, mentoring natomiast na relacji uczeń – mistrz.

Mentoring – kiedy nie działa?