Dofinansowanie szkoleń

Programy szkoleniowe CoachWise™ z możliwością uzyskania dofinansowania EFS

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe. Dofinansowaniu podlegają wszystkie szkolenia będące w ofercie CoachWise™.

Czym jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS)?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. W Polsce środki z EFS będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% środków zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

To ogólnodostępna, bezpłatna baza informująca o ofertach usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (np. szkoleń, kursów zawodowych, mentoringu czy coachingu). Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne.

Rodzaje dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
Kto może skorzystać z dofinansowania?

Ze szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skorzystać pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników)

Średnie przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 250 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Małe przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniajaca mniej niż 50 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Mikroprzedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Lokalni Operatorzy zarządzający środkami unijnymi:

Dofinansowanie na usługi rozwojowe jest dostępne u operatorów wybranych w danym województwie. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy dofinansowanie na usługi rozwojowe mogą pozyskać w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania do usługi rozwojowej zawartej w bazie,  zgłasza się do tzw. operatora, który jest odpowiedzialny za dystrybucję środków EFS w danym województwie.

Adresy Operatorów w poszczególnych województwach:

Dofinansowanie w woj. dolnośląskim

Dofinansowanie w woj. kujawsko-pomorskim

Dofinansowanie w woj. lubelskim

Dofinansowanie w woj. lubuskim

Dofinansowanie w woj. łódzkim

Dofinansowanie w woj. małopolskim

Dofinansowanie w woj. opolskim

Dofinansowanie w woj. podkarpackim

Dofinansowanie w woj. podlaskim

Dofinansowanie w woj. śląskim

Dofinansowanie w woj. świętokrzyskim

Dofinansowanie w woj. warmińsko-mazurskim

Dofinansowanie w woj. wielkopolskim

Dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim

Sprawdź Kalendarz szkoleń
Dofinansowaniu podlegają wszystkie szkolenia będące w ofercie CoachWise™.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
  
  Lucyna Biardzka
Koordynator ds. szkoleń

kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org